Zistenie hodnoty CP

1. Ako majú postupovať občania, ktorí chcú zistiť aká je hodnota ich akcii? Čo k tomu potrebujú?

CDCP SR, a.s. nevlastní povolenie, ktoré by ho oprávňovalo poskytovať takéto služby t.j. CDCP SR, a.s. neposkytuje poradenstvo týkajúce sa stanovenia hodnoty cenných papierov. S uvedeným problémom sa môžete obrátiť na finančného poradcu alebo obchodníka s cennými papiermi. Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorí majú povolenie na poskytovanie služieb, nájdete napríklad na webovej stránke Národnej banky Slovenska v časti Dohľad nad finančným trhom/ obchodníci s cennými papiermi s povolením podľa zákona č. 566/2001 Z.z. Potrebujete k tomu výpis z účtu majiteľa, ktorý bol súčasťou zásielky od CDCP SR, a.s. Národná banka Slovenska zverejňuje len zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ale neposkytuje informácie o hodnote cenných papierov.

2. Z výpisu ale občania nezistia hodnotu svojich akcií. Musia sa poradiť, koľko ich takéto poradenstvo bude stáť?

Cena poradenstva je vecou príslušného poskytovateľa poradenstva a CDCP SR, a.s. sa k nej nemôže vyjadriť.

3. Môžu si občania zistiť hodnotu cenných papierov aj v CDCP SR, a.s.? Ak nie, prečo takéto informácie neposkytujete?

CDCP SR, a.s. poskytuje služby na základe povolenia od Národnej banky Slovenska. Povolenie na činnosť centrálneho depozitára obsahuje služby, ktoré CDCP SR, a.s. musí a môže poskytovať. Investičné poradenstvo nepatrí medzi služby, ktoré by mohol CDCP SR, a.s. poskytovať.

4. Môžu si aspoň u vás zistiť, ktoré firmy už zanikli bez právneho zástupcu?

Áno, CDCP SR, a.s. na svojej webstránke www.cdcp.sk zverejňuje zoznam zrušených emisií zaniknutých spoločností (emitentov) bez právneho nástupcu.