Zistenie hodnoty CP

1. Ako majú postupovať občania, ktorí chcú zistiť aká je hodnota ich akcii? Čo k tomu potrebujú?

CDCP SR, a.s. nevlastní povolenie, ktoré by ho oprávňovalo poskytovať takéto služby t.j. CDCP SR, a.s. neposkytuje poradenstvo týkajúce sa stanovenia hodnoty cenných papierov. S uvedeným problémom sa môžete obrátiť na finančného poradcu alebo obchodníka s cennými papiermi. Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorí majú povolenie na poskytovanie služieb, nájdete napríklad na webovej stránke Národnej banky Slovenska v časti Dohľad nad finančným trhom/ obchodníci s cennými papiermi s povolením podľa zákona č. 566/2001 Z.z. Potrebujete k tomu výpis z účtu majiteľa, ktorý bol súčasťou zásielky od CDCP SR, a.s. Národná banka Slovenska zverejňuje len zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ale neposkytuje informácie o hodnote cenných papierov.

2. Z výpisu ale občania nezistia hodnotu svojich akcií. Musia sa poradiť, koľko ich takéto poradenstvo bude stáť?

Cena poradenstva je vecou príslušného poskytovateľa poradenstva a CDCP SR, a.s. sa k nej nemôže vyjadriť.

3. Môžu si občania zistiť hodnotu cenných papierov aj v CDCP SR, a.s.? Ak nie, prečo takéto informácie neposkytujete?

CDCP SR, a.s. poskytuje služby na základe povolenia od Národnej banky Slovenska. Povolenie na vznik a činnosť centrálneho depozitára obsahuje služby, ktoré CDCP SR, a.s. musí a môže poskytovať. Investičné poradenstvo nepatrí medzi služby, ktoré by mohol CDCP SR, a.s. poskytovať.

4. Môžu si aspoň u vás zistiť, ktoré firmy už zanikli bez právneho zástupcu?

Áno, CDCP SR, a.s. na svojej webstránke www.cdcp.sk zverejňuje zoznam zrušených emisií zaniknutých spoločností (emitentov) bez právneho nástupcu.