Národná číslovacia agentúra (ISIN/CFI/FISN)

CDCP ako Národná číslovacia agentúra a člen Asociácie národných číslovacích agentúr (Association of National Numbering Agencies – ANNA) prideľuje identifikátory ISIN, CFI a FISN.

O pridelenie identifikátorov ISIN, CFI a FISN môže emitent CP požiadať CDCP prostredníctvom formulára E0.

Viac o prideľovaní kódov ISIN CFI a FISN v podmienkach CDCP SR, a.s nájdete v nasledujúcom dokumente: Zásady a Princípy prideľovania ISIN-CFI-FISN