CDCP na LinkedIn

CDCP koncom roka 2018 spustil firemný profil spoločnosti na sociálnej sieti LinkedIn. Máme ambíciu prostredníctvom profilu prinášať aktuálne informácie pre vás, širokú odbornú verejnosť v prehľadnej a zrozumiteľnej forme, doplnenú o ponuky pracovných pozícií v našej spoločnosti. Uvítame od vás akúkoľvek spätnú väzbu na emailovú adresu: pr@cdcp.sk.

CDCP môžete sledovať na: https://www.linkedin.com/company/centralny-depozitar-cennych-papierov/

 

 Prečítajte si aj článok: Máme povolenie na činnosť centrálneho depozitára od NBS