06.05.2019 Mesačná štatistika – apríl 2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2019.

29.04.2019 Zmeny v kóde ISIN

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) aktualizoval svoj informačný systém a zároveň s ním aj prístupy k zmenám v prideľovaní kódov ISIN. V rámci nich sa zmení aj logika číslovania kódov. Táto zmena bude implementovaná od 29.4.2019 a bude znamenať zmenu v prideľovaní nových kódov ISIN. Kódy pridelené pred týmto termínom pritom zostanú v platnosti a meniť sa nebudú. Tlačovú správu si môžete prečítať TU. 

08.04.2019 Mesačná štatistika – marec 2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2019

04.04.2019 Nový Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., ktorý nadobúda účinnosť dňa 01.05.2019. 

18.03.2019 Ročná štatistika – rok 2018

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejnil ročnú štatistiku s komentárom za rok 2018.

 

06.03.2019 Zrušenie účtu majiteľa cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dodnes eviduje tisícky účtov majiteľov cenných papierov. Mnohí z nich nevedia, ako postupovať v prípade, ak chcú svoj účet zrušiť. Pripravili sme pre vás návod ako postupovať v troch najčastejších situáciách. Viac informácií si môžete prečítať v tlačovej správe.

05.03.2019 Mesačná štatistika – február 2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2019

27.02.2019 Prístup do systému vyrovnania pre MTS S.p.A.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. udelil s účinnosťou od 25.02.2019 prístup do svojho systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi aj pre inú trhovú infraštruktúru MTS S.p.A. Vyrovnanie obchodov uzatvorených na MTS Slovakia realizujú účastníci CDCP podľa podmienok stanovených Prevádzkovým poriadkom CDCP.

„Udelenie prístupu pre MTS S.p.A. súvisí s rozhodnutím uzavrieť určité trhy prevádzkované v Spojenom kráľovstve spoločnosťou EuroMTS Limited a otvoriť nové trhy v Taliansku, ktoré budú prevádzkované spoločnosťou MTS S.p.A. od 01.03.2019. Uvedená skutočnosť je dôsledkom rozhodnutiu Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu. V súčasnosti boli vykonané všetky potrebné kroky za účelom zabezpečenia kontinuálneho poskytovanie služieb a fungovania trhu.“ uviedol Peter Nagy, riaditeľ úseku Prevádzky CDCP.

13.02.2019 Mesačná štatistika – január 2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2019

28.01.2019 CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára

Národná banka Slovenska udelila Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP)  povolenie na činnosť v súlade s platnou európskou legislatívou s účinnosťou od 28.01.2019. Udelené povolenie súvisí s novou európskou legislatívou, ktorá harmonizuje požiadavky na organizáciu a niektoré aspekty činnosti centrálnych depozitárov zriadených v Európskej únii (EÚ). CDCP ako centrálny depozitár pôsobiaci v EÚ tak podlieha identickým, priamo aplikovateľným požiadavkám, štandardom a pravidlám a bude poskytovať štandardizovaný rozsah služieb.

Prehľad poskytovaných služieb CDCP podľa povolenia NBS:

I. Oddiel A

Hlavné služby centrálnych depozitárov cenných papierov

 1. Prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov („evidenčné služby“).
 2. Poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie („služby centrálneho vedenia účtov“).
 3. Prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi („služby vyrovnania“).

II. Oddiel B

Vedľajšie služby centrálnych depozitárov nebankového typu, s ktorými nie je spojené úverové riziko alebo riziko likvidity

Služby poskytované centrálnymi depozitármi cenných papierov, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti, efektívnosti a transparentnosti trhov s cennými papiermi:

 1. Služby súvisiace so službami vyrovnania:
 • párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov.
 1.  Služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov:
 • služby súvisiace s registrami akcionárov,
 • podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb,
 • služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania s správy kódov ISIN a podobných kódov,
 • smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ.
 1. Zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby.
 2. Iné služby:  
 • poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi,
 • poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym alebo medzivládnym subjektom,
 • vedenie registra záložných práv,
 • vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov,
 • vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno,
 • služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI

Tlačovú správu "CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára" si môžete prečítať TU.ArchívNewsletter