15.10.2021 Zmena režimu vstupu do budovy CDCP

V nadväznosti na znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 253/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len Vyhláška UVZSR č. 253/2021) si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 18.10.2021 umožňuje CDCP vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP

05.10.2021 Mesačná štatistika – september 2021

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2021.

03.09.2021 Mesačná štatistika – august 2021

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za august 2021.

04.08.2021 Mesačná štatistika – júl 2021

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2021.

29.07.2021 Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku naberá reálne kontúry

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP. Uzatvorenie zmluvy je pokračovaním procesu vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku, o čom zúčastnené strany informovali vo februári minulého roka. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. v tejto súvislosti predložil koncom minulého roka Národnej banke  Slovenska oznámenie o úmysle vzdať sa povolenia na činnosť centrálneho depozitára. Cieľom transakcie je vytvorenie jedného moderného centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý bude poskytovať služby efektívne a na vysoko profesionálnej úrovni. Na Slovensku bude teda pôsobiť a poskytovať služby jeden centrálny depozitár cenných papierov – CDCP – s ambíciou aj naďalej napĺňať požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov. Celú tlačovú správu si môžete prečítat TU. 

28.07.2021 Nové znenie Prevádzkového poriadku

Dňa 28.07.2021 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) schválil nové znenie Prevádzkového poriadku CDCP, vrátane príslušných vykonávacích predpisov č. 1 až 5. Uvedené dokumenty nadobúdajú účinnosť dňa 16.08.2021. Nový Prevádzkový poriadok, ako aj vykonávacie predpisy môžete nájsť TU.

02.07.2021 Mesačná štatistika – jún 2021

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2021.

01.07.2021 Zverejnenie Výročnej správy 2020

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov o zverejnení Výročnej správy za rok 2020. Výročnú správu za rok 2020 je možné si  stiahnuť TU. 

10.06.2021 CDCP SR s rekordným hospodárskym výsledkom

Bilancia uplynulého roka dopadla pre Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR) mimoriadne úspešne. Aj napriek pandémii COVID-19 dosiahol CDCP SR zisk po zdanení vo výške 7,52 miliónov eur. Dopomohlo k tomu rozpustenie rezerv, ako aj podpora emitovania cenných papierov. Tlačovú správu si môžete prečítať TU. 

03.06.2021 Usmernenie pre majiteľov, ktorých akcie boli odpísané z účtov v rámci uplatnenia práva výkupu majoritným akcionárom

Vážení klienti,

V prípade, že majiteľ zaknihovaných akcií prišiel o svoje akcie v rámci uplatneného práva výkupu majoritným akcionárom a z jeho účtu majiteľa vedeného v CDCP boli následne odpísané všetky cenné papiere a jeho účet zostal prázdny, do pozornosti uvádzame, že prázdne nezaradené účty CDCP v zmysle zákona o cenných papieroch zruší automaticky. Klienti teda nemusia do CDCP posielať žiadne žiadosti o zrušenie účtu ani žiadne iné podania, v ktorých CDCP oznamujú, že už na účte nemajú evidované žiadne cenné papiere.

Viac informácií nájdete v OZNAME TU.ArchívNewsletter