05.11.2019 Mesačná štatistika – október 2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2019.

02.11.2019 Inštruktážne video k overeniu existencie účtu

Vážení klienti, Pripravili sme pre vás inštruktážne video s postupom pri overení existencie účtu majiteľa prostredníctvom webovej stránky Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Viac informácií nájdete tu.

03.10.2019 Mesačná štatistika – september 2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2019.

30.09.2019 Viesť oficiálny zoznam akcionárov nie je iba povinnosť, ale aj ochrana akcionára

Povinnosť viesť zoznam akcionárov listinných akcií na meno, ukladá spoločnostiam zákon o cenných papieroch a zároveň aj obchodný zákonník. Množstvo spoločností si túto povinnosť neplní, neuvedomujúc si dôležité právne a praktické dôsledky pre spoločnosť a jej akcionárov. Celú tlačovú správu si môžete prečítať TU. 

03.09.2019 Mesačná štatistika – august 2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za august 2019.

02.09.2019 Vyjadrite svoju spokojnosť cez aplikáciu Staffino

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať  svojich klientov, že od 1.9.2019 je možné vyjadriť svoju spokojnosť s poskytnutými službami prostredníctvom aplikácie Staffino: 

https://new.staffino.com/sk/cdcp

22.08.2019 Centrálny depozitár potvrdzuje záujem emitentov o dlhopisy

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. v prvom polroku 2019 zaregistroval do registra emitenta 82 nových emisií zaknihovaných cenných papierov v celkovej menovitej hodnote 5, 5 mld EUR. Tlačovú správu si môžete prečítať TU

06.08.2019 Mesačná štatistika – júl 2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2019.

03.07.2019 Mesačná štatistika – jún 2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2019.

27.06.2019 Nové znenie Prevádzkového poriadku

Dňa 26.06.2019 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) schválil nové znenie Prevádzkového poriadku CDCP, vrátane príslušných vykonávacích predpisov č. 1 až 5. Uvedené dokumenty nadobúdajú účinnosť dňa 01.08.2019. Nový Prevádzkový poriadok, ako aj vykonávacie predpisy môžete nájsť TU.ArchívNewsletter