Užitočné linky

PNG BCPB Burza cenných papierov v Bratislave
     
PNG AOCP Asociácia obchodníkov s cennými papierm
     
                                            SBA Slovenská banková asociácia
     
GIF NBS Národná banka Slovenska
     
ECSDA Asociácia európskych centrálnych depozitárov cenných papierov
(CDCP SR, a.s., je členom od 1. 1. 2006)
     
PNG ANNA Asociácia národných číslovacích agentúr
(CDCP SR, a.s., je členom asociácie od roku 1994)
     
PNG ECB Európska centrálna banka
     
FINSTAT Finstat
     
                                     MH SR Ministerstvo hospodárstva SR
     
PNG MF SR Ministerstvo financií SR
     
ORSR Obchodný register SR