Poplatky

Názov služby

Kód služby

Cena v € (bez DPH)

Pridelenie identifikačného kódu ISIN (CFI, FISN)

CD – 1001

150,00

Zmena náležitostí v identifikačnom kóde ISIN, CFI, FISN

CD – 1002

30,00

Zrušenie identifikačného kódu ISIN (CFI, FSIN)

CD – 1003

30,00