Úvod » Register záložných práv

Register záložných práv

Informácie z registra záložných práv zriadeného podľa § 47 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zobrazované informácie sú platné ku dňu 22.01.2020
Obchodné meno záložcu:
Priezvisko záložcu:
ISIN / Identif.číslo emisie:
Označenie listinného CP:
Odpíšte slovo z obrázka: