Otvorenie prevádzkového pracoviska

Vážení klienti,

týmto Vám oznamujeme, že v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) s účinnosťou odo dňa 20.05.2020 umožní klientom vstup na prevádzkové pracovisko v rámci otváracích hodín len za splnenie nasledujúcich hygienických opatrení:


a)    na prevádzkovom pracovisku sa v jednom okamihu môžu nachádzať maximálne 3 klienti,
b)    klient musí mať prekryté horné dýchacie cesty (napríklad rúško, šál, šatka atď.),
c)    pri vchode na prevádzkové pracovisko si klient musí aplikovať dezinfekciu na ruky,
d)    klienti musia zachovávať odstupy osôb minimálne 2,0 m.