Zaplatiť včas sa oplatí

Vážení klienti,

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že pri vymáhaní pohľadávok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov spolupracuje s nasledovnými spoločnosťami:

1. M.B.A. Consulting SK               
 tel : 048/3233 233, info@mbac.sk 

2. M.B.A. Legal  

tel : 02/32 383 499, koncipient1@mbalegal.sk 

V prípade, že ste od uvedených spoločností obdržali predžalobnú výzvu na zaplatenie a požadujete bližšie informácie, je potrebné konktaktovať priamo spoločnosť M.B.A. Consulting SK  na telefónnom čísle: 048/3233 233.

Ak požadujete informácie ohľadom fakturácie poplatkov za vedenie účtu, píšte na email: faktura@cdcp.sk.

Ak požadujete informácie ohľadom služieb CDCP pre majiteľov cenných papierov, použite nasledujúce kontakty:

Poskytovanie služieb PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: odos@cdcp.sk

Poskytovanie služieb FYZICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: info@cdcp.sk