Zaplatiť včas sa oplatí

Vážení klienti,

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že pri vymáhaní pohľadávok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov spolupracuje s nasledovnými spoločnosťami:

1. M.B.A. Financie s.r.o.                  
Gusevova 1415/6
821 09 Bratislava
IČO: 36 754 404

2. Haščák & partners, advokátska kancelária s.r.o.
Prokopova 345/42
851 01 Bratislava
IČO: 50 575 821

V prípade, že ste od uvedených spoločností obdržali predžalobnú výzvu na zaplatenie a požadujete bližšie informácie, je potrebné konktaktovať priamo spoločnosť M.B.A. Financie s.r.o. na telefónnom čísle 058/ 3260 701.

Ak požadujete informácie ohľadom fakturácie poplatkov za vedenie účtu, píšte na email: faktura@cdcp.sk.

Ak požadujete informácie ohľadom služieb CDCP pre majiteľov cenných papierov, použite nasledujúce kontakty:

Poskytovanie služieb PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: odos@cdcp.sk

Poskytovanie služieb FYZICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: info@cdcp.sk