Stavový výpis z účtu

Osoba, ktorej CDCP vedie účet, môže požiadať CDCP o stavový výpis z účtu prostredníctvom riadne vyplneného formulára F4 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Centrálny depozitár môže vyhotoviť stavový výpis z účtu k aktuálnemu dňu (ku dňu výkonu služby) alebo k spätnému dátumu.

V prípade požiadavky na doručenie výstupu služby, doručí CDCP požadovaný stavový výpis z účtu na adresu trvalého pobytu, resp. sídla, majiteľa účtu formou dobierky.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Výpis z účtu majiteľa spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.
 
Majiteľ nezaradeného účtu môže o túto službu požiadať aj povereného člena CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Zoznam poverených členov operujúcich nad nezaradenými účtami