Úvod » Prihlásenie sa na odber newslettra

Prihlásenie sa na odber newslettra


pozn. Oslovenie, meno a priezvisko nie je potrebné vypĺňať v prípade zadania skupinovej emailovej adresyStlačením tlačidla „Odoslať“ súhlasím, aby mi spoločnosť Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. posielala newsletter a prečítal(-a) som si a prijímam nasledovné:

Prevádzkovateľom newslettra je Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO 31 338 976, so sídlom ul 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, ktorého môžete kontaktovať na adrese jeho sídla alebo prostredníctvom emailovej adresy info@cdcp.sk. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy oou@cdcp.sk. Vaše osobné údaje v podobe meno, priezvisko a vaša emailová adresa sú získavané prostredníctvom vami zaslaného emailu prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom zasielania newslettra, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ pravidelne informuje príjemcov, ako aj širokú verejnosť o svojich aktivitách a činnostiach. Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas doby, kým udelený súhlas nebude odvolaný, pričom súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek, a to kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa z newslettra, ktorý je súčasťou každej emailovej správy alebo doručením písomnej žiadosti prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Viac informácií na www.cdcp.sk

Používame súbory cookies, aby sme mohli našu webovú stránku lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.
Podrobnejšie informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close