Zoznam účastníkov CDCP

Prevádzkovateľ systému vyrovnania 

Názov Adresa IČO BIC
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. augusta 1/A, 81480 Bratislava  31338976 CSDSSKBAXXX

 

Zoznam účastníkov systému vyrovnania

Názov Adresa IČO BIC 
365.bank, a.s.

Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava

31340890 POBNSKBAXXX
Across Private Investments, o.c.p., a.s. Zochova 3, 811 03 Bratislava 35763388 AWMOSKB1XXX
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity Radlinského 32, 813 19 Bratislava 30792053 APRDSKB1XXX
Arca Brokerage House o.c.p., a.s. Plynárenská 7/A, 82463 Bratislava 35871211 SAIPSKB1XXX
Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Rybná 14, Praha 1, Česká republika   UNIYCZPPXXX
Citibank Europe, plc. podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky Dvořákovo nábrežie 8, 81102 Bratislava 36861260 CITISKBAXXX
CLEARSTREAM BANKING S.A. Avenue J.F. Kennedy 42,        L-1855 Luxembourg, Luxembursko B9248 CEDELULLXXX
Clearstream Banking AG Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Nemecko HRB 7500 DAKVDEFFXXX
Československá obchodná banka, a. s. Žižkova 11, 81102 Bratislava 36854140 CEKOSKBXXXX
DLHOPIS, o. c. p., a. s. Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava 35695820 DLOCSKB1XXX
Erste Group Bank AG Am Belvedere 1, 1100 Wien, Rakúsko FN 33209m GIBAATWGXXX
Euroclear Bank SA/NV Boulevard du Roi Albert II 1, 1210 Brusel, Belgicko 0429875591 MGTCBEBEXXX
J&T BANKA, a. s.pobočka zahraničnej banky Dvořákovo nábrežie 8, 81102 Bratislava 35964693 JTBPSKBAXXX
Národná banka Slovenska Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 30844789 NBSBSKBXXXX
Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s. Trnavská cesta 100, Bratislava – mestská časť Ružinov, PSČ: 821 01 47255889 NCDCSKBAXXX
Patria Finance, a. s. Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, Česká republika   PADICZP1XXX
Prima banka Slovensko, a. s. Hodžova 11, 01011 Žilina 31575951 KOMASK2XXXX
Privatbanka, a.s. Einsteinova   25, 851 01 Bratislava  31634419 BSLOSK22XXX
Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, 1030 Viedeň, Rakúsko   RZBAATWWXXX
Nám. SNP 14,  811 06 Bratislava

35799072

 RMMOSKB1XXX

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi                                                Mostová 2, 81102 Bratislava 31395554 SLCCSKB1XXX
Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 151653 GIBASKBXXXX
Sympatia Financie, o. c. p., a. s.

Vajnorská 21 A, 83103 Bratislava

35842369 SYFOSKB1XXX
Tatra banka, a. s. Hodžovo námestie 3, 81106 Bratislava 686930 TATRSKBXXXX
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Šancová 1/A, 81333 Bratislava 47251336 UNCRSKBXXXX
Všeobecná úverová banka, a. s. Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 31320155 SUBASKBXXXX

Iné trhové infraštruktúry s prístupom do systému vyrovnania

Názov Adresa IČO BIC / MIC
Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Vysoká 17, 811 06 Bratislava 604054 XBRASKB1XXX / XBRA, EBRA
MTS S.p.A. Via Tomacelli 146, 00186 Rome, Taliansko RM-881582 MTSCITRRXXX / MCAD