Valné zhromaždenia (pre akcionárov)

Oznámenia o zvolaní valného zhromaždenia v súlade s § 107o ods. 16 ZOCP / SRD II:

   Emitent

Dátum konania

Detail

SAZKA Group Financing, a.s.   

16.12.2020

    14:00      

https://www.sazkagroup.com/investors/debt-investors