Vedenie spoločnosti

Riadiaci orgán

Predstavenstvo CDCP:

Predseda: Ing. Martin Wiedermann 

Podpredsedníčka: Ing. Ľudmila Boboková

Člen: Ing. Tomáš Novanský

 

Dozorná rada:

Predseda: Ing. Igor Lichnovský

Člen: Ing. Ivan Gránsky

Členka: JUDr. Katarína Malíková

 

Vrcholový manažment

Generálny riaditeľ: Ing. Martin Wiedermann 

Riaditeľ  prevádzky: Mgr. Peter Nagy

Riaditeľ IT:  Ing. Karol Gers

Finančný riaditeľ: Ing. Pavol Vaník

Obchodná riaditeľka:  Ing. Dagmar Kopuncová

 

Nezávislé funkcie:

Risk manažér: Ing. Lenka Škodová

Compliance manažér : Mgr. Vladimíra Hozzová

Interný audítor: Ing. Marián Stančík

Hlavný manažér pre technológie: Ing. Karol Gers

 

Bližšie informácie nájdete na stránke Obchodného registra SR.