Vedenie spoločnosti

Riadiaci orgán

Predstavenstvo CDCP:

  Ing. Martin Wiedermann               RNDr. Pavel Ferianc                    Ing. Lukáš Bonko

              Predseda                                  Podpredseda                              Člen

 

Dozorná rada:

   

Ing. Martin Barto, CSc.                         Ing. Igor Lichnovský                        Ing. Anna Samuelová 

         Predseda                                          Podpredseda                                              Členka

 

 

Vrcholový manažment

    Ing. Martin Wiedermann                       Mgr. Peter Nagy                        Ing. Karol Gers

        Generálny riaditeľ                            Riaditeľ  prevádzky                         Riaditeľ IT

                         

                              Ing. Dagmar Kopuncová                           Ing. Pavol Vaník

                                  Obchodná riaditeľka                               Finančný riaditeľ

 

Nezávislé funkcie:

    Ing. Terézia Maneková                           Mgr. Vladimíra Nagyová                      Ing. Karol Gers

          Risk manažér                             Compliance manažér                      Manažér pre technológie

                                                

                                                           Ing. Marián Stančík

                                                                  Interný audítor

 

Bližšie informácie nájdete na stránke Obchodného registra SR.