Výber účtovných zápisov na účte

Osoba, ktorej CDCP vedie účet, môže požiadať CDCP o výber účtovných zápisov na jej účte za stanovené obdobie (dni) prostredníctvom riadne vyplneného formulára F5 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Výber účtovných zápisov na účte v evidencii CDCP je bezplatný.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov