Zamestnanci

Prečo rád/a pracujem v CDCP? 

 
Mgr. Ľudmila Pazderová
Odbor Ľudských zdrojov 

 

"Pôsobím v CDCP 5 mesiacov, mám na starosti oblasť ľudských zdrojov. Veľmi  mi vyhovuje flexibilná pracovná doba, páči sa mi dodržiavanie etického kódexu v spoločnosti, podnetná komunikácia medzi kolegami a oceňujem možnosť sebarealizácie a rastu kompetencie prostredníctvom školení. Páči sa mi rôznorodosť pracovných úloh, ktoré mi umožňujú rozvíjať svoj potenciál a učiť sa nové veci."

 

 

Andrea Bukovská
vedúca odboru Recepcia

 

"Pre CDCP pracujem už 20 rokov. Mám na starosti činnosť expozitúry  a skutočne oceňujem možnosť sebarealizácie, stále nové výzvy a projekty, prostredníctvom ktorých nadobúdam nové skúsenosti a rozvíjam svoj potenciál. Máme tu super kolektív  a oceňujem 5 dní dovolenky navyše."
 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Hrudková
Úsek Ekonomika

 

"Ako pozitívum vnímam stabilitu a istotu u zamestnávateľa, ktorá mi umožňuje zvyšovať  svoju odbornosť.  Mám rada komunikáciu s kolegami, je tu výborný kolektív. Veľa agendy riešim s ľuďmi a to ma nabíja pozitívnou energiou. Veľmi dobré je aj to, že v CDCP je otvorená komunikácia, človek môže bez obáv vyjadriť svoj názor. Ocenila by som zavedenie možnosti odísť v piatky domov o 13h, keďže pozorujem, že viacerí cestujeme ako aj zriadenie sprchy pre zamestnancov, čo by sa v lete veľmi zišlo hlavne po športových aktivitách, do ktorých sa náš kolektív rád zapája."
 

 

 

 

 

 

Jana Grujbárová
Oddelenie Personalistiky

 

"Pracujem v CDCP od septembra 2017 na Odbore ľudských zdrojov. Páči sa mi možnosť flexibilnej pracovnej doby, rada využívam týždeň dovolenky navyše a výborne som sa zabavila aj na koncoročnom večierku. Pozitívne vnímam možnosti nových výziev v oblasti ľudských zdrojov. Som tu aj kvôli dobrému prostrediu, fajn  kolegom a možnosti sa realizovať. Uvítala by som väčší priestor na neformálne spoznanie kolektívu a rôzne akcie."
 

 

 

 

 

 

Mg. Michal Ondruš
Marketing a klientský servis

 

"Oblasť marketingu prešiel za posledné obdobie výraznými zmenami. Som rad, že sa na nich môžem podieľať a realizovať svoje nápady. Motivujú ma výsledky mojej práce. Rád by  som zvýšil povedomie o CDCP na verejnosti aj medzi zamestnancami, uvítal urýchlenie  rozhodovacích procesov a podporujem teambuildingové akcie nielen na konci roka."

 

 

 

 

Ing. Dagmar Kopuncová
obchodná riaditeľka

 

"Ide o zaujímavú, nie úplne bežnú prácu. Projekty, na ktorých pracujeme sú jedinečné a v podstate pracujeme na začlenení Slovenského kapitálového trhu do európskeho.  Unikátna spolupráca s Európskou centrálnou bankou a práca v angličtine. Na zamestnávateľovi oceňujem dlhšiu dovolenku a flexibilný pracovný čas.“

 

 

 

 

 

JUDr. Michal Ninis
vedúci odboru Obchodných služieb a odboru Sťažností a námietok

 

"Onedlho to budú 4 roky, čo pôsobím v CDCP. Ako benefit veľmi oceňujem 5 dní dovolenky naviac, ktoré poskytuje zamestnávateľ všetkým zamestnancom.Mám možnosť pracovať v jedinečnej oblasti práva cenných papierov, ktorej málo ľudí rozumie, keďže činnosť CDCP SR, a.s. je v Slovenskej republike v tomto smere unikátna. Moja sebarealizácia spočíva v tom, že riešim prípady týkajúce sa cenných papierov, s ktorými by som sa v inom zamestnaní nemal šancu stretnúť. Rád by som tu bol zamestnaný čo najdlhšie. Mám okolo seba super pracovný kolektív. Prívítal by som možnosť home office, kartu multisport od zamestnávateľa a pravidelné zvyšovanie miezd ako motiváciu do budúcnosti."

 

 

 

 

 

Igor Hrubý
Správa majetku

 

„Pracujem v CDCP 1 rok a 9 mesiacov. Páči sa mi pohyblivá pracovná doba a možnosť využívať služobné auto. Moja pracovná náplň je zodpovednosť za materiálno-technické zabezpečenie a správa budovy a teším sa, že sa môžem realizovať. Veľmi ma napĺňa aj dobrá spolupráca v príjemnom kolektíve. Ako zmenu by som uvítal rýchlejší proces schvaľovania pri niektorých projektoch.“