Úvod » Zmeny v listinných CP

Zmeny v listinných CP

Dátum: 16.09.2019

V predchádzajúcom týždni došlo k zápisu príslušných zmien údajov (premeny meny SKK na EUR) v evidencii zoznamov majiteľov listinných akcií na meno.

Obchodné menoIČOČEMDruh CPMenovitá hodnotaSpôsob zaokr.Dátum učinnosti premeny
pôvodná SKKnová EUR
Výskumný ústav zváračský, a.s.0035843608LP0000203000akcia kmeňová10 000,000000332,000000nie je uvedené


Archív zmien listinných CP