Úvod » Zmeny v listinných CP

Zmeny v listinných CP

Dátum: 20.01.2020

V predchádzajúcom týždni došlo k zápisu príslušných zmien údajov (premeny meny SKK na EUR) v evidencii zoznamov majiteľov listinných akcií na meno.

Obchodné menoIČOČEMDruh CPMenovitá hodnotaSpôsob zaokr.Dátum učinnosti premeny
pôvodná SKKnová EUR
Fire Protection a.s.0035752793LP0000001235akcia kmeňová10 000,000000332,000000nie je uvedené25.02.2009
O R I S a.s.0000683671LP0000102100akcia kmeňová5 000,000000166,000000nie je uvedené19.03.2009
FirePro Distribution a.s.0035742500LP0000705573akcia kmeňová10 000,000000331,939189nie je uvedené24.10.2009


Archív zmien listinných CP