Úvod » Zmeny v listinných CP

Zmeny v listinných CP

Dátum: 15.04.2019

V predchádzajúcom týždni došlo k zápisu príslušných zmien údajov (premeny meny SKK na EUR) v evidencii zoznamov majiteľov listinných akcií na meno.

Obchodné menoIČOČEMDruh CPMenovitá hodnotaSpôsob zaokr.Dátum učinnosti premeny
pôvodná SKKnová EUR
Capital Manager Agency a.s.0035776218LP0000303088akcia kmeňová100 000,0000003 400,000000nie je uvedené15.06.2010


Archív zmien listinných CP