Zoznam presunutých emisií

Emisie presunuté do Národného centrálneho depozitára cenných papierov a.s.

Názov emitenta IČO ISIN

Dátum presunu

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.                47 255 889 SK1110017607 31.08.2017
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.                                  00 682 420  SK1110013812 18.10.2017
SZRB Asset Management, a.s.                                                       47 759 097 SK1110017458 23.11.2017
Slovak Investment Holding, a. s 47 759 224 SK1110017441 28.11.2017 
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.   31 340 822 SK1110004837 14.12.2017
Across Wealth Management, o.c.p., a.s. 35 763 388 SK1110003722 20.12.2017
Across Wealth Management, o.c.p., a.s. 35 763 388 SK1110003763  20.12.2017
Across Wealth Management, o.c.p., a.s. 35 763 388 SK1110003771 20.12.2017
Across Wealth Management, o.c.p., a.s. 35 763 388 SK1110014018 20.12.2017
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  35 829 141  SK1110017946 29.01.2018
Finax, o.c.p., a.s. 51 306 727 SK1110020072 20.11.2018