Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Detail J.S.A.Výpis z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie k dátumu 02.03.2024 zverejnený 02.03.2024 22:03

Emitent
Obchodné meno: IPM GF II j.s.a.
Sídlo: Mostová 2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mes SK
Identifikačné číslo: 50935038
Emisia:
ISIN: SK1110019546
Druh akcií: akcia JSA s osobitnými právami
Menovitá hodnota akcií: 1,00 EUR
Počet kusov akcií emisie: 100
Dátum vydania emisie: 03.07.2017
Akcionári:
P.č. Názov / meno, priezvisko, titul IČO Sídlo / trvalý pobyt Počet akcií v ks Dátum nadobudnutia
1 ULTIMATE TECHNOLOGIES LIMITED 17000006 Arch. Makariou&Kalograion 4,Office 9, 6016 Larnaca CY 100 30.08.2017

Informácie z registrov JSA sú len informatívne a nedajú sa použiť na právne účely.


Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?