Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Valné zhromaždenia (pre emitentov)

Emitent so sídlom v členskom štáte EÚ, ktorého zaknihované akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu nachádzajúcom sa alebo pôsobiacom v rámci členského štátu EÚ je povinný oznámiť CDCP informáciu o zvolaní valného zhromaždenia. Emitent oznamuje CDCP zvolanie valného zhromaždenia prostredníctvom riadne vyplneného  formulára E18.

Spôsob doručenia oznámenia:

  • Prostredníctvom Portálu CDCP.
  • Prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu registracia@cdcp.sk. Naskenovaný vyplnený a podpísaný formulár zasiela emitent e-mailom na uvedenú elektronickú adresu . V súlade s minimálnymi bezpečnostnými požiadavkami na prenos informácií medzi emitentom a sprostredkovateľmi:
  • je potrené, aby bol formulár zaslaný na vyššie uvedenú adresu CDCP z elektronickej adresy v doméne emitenta,
  • CDCP pri prijatí formuláru od emitenta telefonicky overí správnosť a úplnosť informácie u kontaktnej osoby uvedenej vo formulári.

CDCP po overení informácií u emitenta prenesie oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia účastníkom CDCP (sprostredkovateľom), ktorí zabezpečia prenos svojim klientom, resp. ďalším sprostredkovateľom, ktorým vedú účty. Majiteľom akcií, ktorí sú evidovaní v evidencii CDCP prenesie CDCP oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia prostredníctvom svojej webovej stránky

Prenos oznámenia o valnom zhromaždení CDCP emitentovi nespoplatňuje.

 

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?