Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Registrácia vzniku práva J.S.A.

Právo pridať s a k prevodu akcií J.S.A ako aj právo požadovať prevod akcií J.S.A sa zriaďujú formou notárskej zápisnice a  môžu byť písomne medzi akcionármi konkrétnej J.S.A. dohodnuté buď ako neregistrované vedľajšie dojednanie k akcionárskej zmluve alebo ako registrované práva v registri vedenom centrálnym depozitárom.

O registráciu práva pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. môže klient CDCP požiadať prostredníctvom riadne vyplneného formulára F13 v súlade s vysvetlivkami a usmerneniami obsiahnutými v tomto formulári oprávnený alebo povinný z práva v prípade, že predmetné akcie J.S.A sú evidované na účte majiteľa vedenom v CDCP.

Ak majú byť predmetom práva pridať sa k prevodu / požadovať prevod akcií J.S.A. akcie, ktoré sú evidované na účte majiteľa vedenom u niektorého z členov CDCP, je potrebné sa obrátiť priamo na predmetného člena CDCP.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP. V prípade doručenia príkazu poštou, musí byť podpis klienta úradne osvedčený.

CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia.

Podanie príkazu ako aj registráciu vzniku práva pridať sa k prevodu/ požadovať prevod akcií J.S.A.  spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?