Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zmeny v zaknihovaných CPDátum a čas zverejnenia: 18.08.2022 23:03

ISIN
IČO
Verejne obchodovaná
Typ zmeny
Dátum zmeny od
Dátum zmeny do
Dátum zmeny ISIN IČO Názov emitenta Typ zmeny Pôvodná hodnota Nová hodnota
18.08.2022 SK4000017497 51255677 Penta Funding Public II, s.r.o. Zrušenie emisie neuvedené 18.08.2022
17.08.2022 SK4110002686 31645704 CBA VEREX, a.s. Zrušenie emisie neuvedené 17.08.2022
16.08.2022 SK1000021198 52413179 PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. Zmena celkového množstva emisie 530,00 150,00
12.08.2022 SK4000017141 52364518 Asset Delta s. r. o. Zrušenie emisie neuvedené 12.08.2022
11.08.2022 SK8110002554 00612243 Poľnohospodárske družstvo Hontianska Vrbica Zrušenie emisie neuvedené 11.08.2022
11.08.2022 SK1110018720 36011941 HORSKÉ SANATÓRIUM FRAN - MAKOV, a.s. Zrušenie emisie neuvedené 11.08.2022
11.08.2022 SK8120003949 30998034 Poľnohospodárske družstvo Okánikovo Zmena celkového množstva emisie 555,00 32,00
11.08.2022 SK4120001249 00152650 CHIRANA-PREMA a.s. Zrušenie emisie neuvedené 11.08.2022
11.08.2022 SK4120001728 36030473 AVANT, a.s. Zrušenie emisie neuvedené 11.08.2022
11.08.2022 CS0005044452 00152650 CHIRANA-PREMA a.s. Zrušenie emisie neuvedené 11.08.2022

Záznamy 1 až 10 z celkovo 1 522


Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.

Dodatočné informácie k premene meny SKK na EUR


Prihlásenie

Zabudli ste heslo?