Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Registrácia vzniku zabezpečovacieho prevodu

CDCP vedie osobitnú evidenciu zabezpečovacích prevodov cenných papierov

  • pre zaknihované CP, ktoré eviduje v registri emitenta,
  • pre listinné cenné papiere.

O registráciu zabezpečovacieho prevodu môže CDCP požiadať prostredníctvom riadne vyplneného formulára F11 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári:

  • veriteľ alebo dlžník (resp. majiteľ CP), ak predmetom zabezpečovacieho prevodu majú byť zaknihované CP, ktoré sú evidované na účte majiteľa vedenom v CDCP,
  • veriteľ alebo dlžník (resp. majiteľ CP), ak predmetom zabezpečovacieho prevodu majú byť listinné CP.

Ak majú byť predmetom zabezpečovacieho prevodu zaknihované CP, ktoré sú evidované na účte majiteľa vedenom u niektorého z členov CDCP, je potrebné sa obrátiť priamo na predmetného člena CDCP.

Ak majú byť predmetom zabezpečovacieho prevodu zaknihované CP, ktoré sú evidované na držiteľskom účte vedenom v CDCP, je potrebné sa obrátiť priamo na predmetného držiteľa.

Služba sa poskytuje výlučne osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia.

Podanie príkazu ako aj registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?