Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov CP

Fyzická alebo právnická osoba môže CDCP požiadať o výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov prostredníctvom riadne vyplneného formulára F11C v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Vyhotovenie výpisu z z osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov cenných papierov spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?