Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zoznam účastníkov CDCP

Prevádzkovateľ systému vyrovnania

Názov
Adresa
IČO
BIC
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava
31338976
CSDSSKBAXXX

Zoznam účastníkov systému vyrovnania

Názov
Adresa
IČO
BIC
Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava
31340890
POBNSKBAXXX
Zochova 3,
811 03 Bratislava
35763388
AWMOSKB1XXX
Radlinského 32, 813 19 Bratislava
30792053
APRDSKB1XXX
Rybná 14, Praha 1, Česká republika
UNIYCZPPXXX
Boulevard du Roi Albert II 1, 1210 Brusel, Belgicko
0429.875.591
MGTCBEBEXXX
Avenue J.F. Kennedy 42, L-1855 Luxembourg, Luxembursko
B9248
CEDELULLXXX
Mergenthalerallee 61,
65760 Eschborn, Nemecko
HRB 7500
DAKVDEFFXXX
Žižkova 11,
811 02 Bratislava
36854140
CEKOSKBXXXX
Am Belvedere 1,
1100 Wien, Rakúsko
FN 33209m
GIBAATWGXXX
Dvořákovo nábrežie 8,
811 02 Bratislava
35964693
JTBPSKBAXXX
Imricha Karvaša 1,
813 25 Bratislava
30844789
NBSBSKBXXXX
Jungmannova 745/24,
110 00 Praha 1, Česká republika
PADICZP1XXX
Hodžova 11,
010 11 Žilina
31575951
KOMASK2XXXX
Einsteinova 25,
851 01 Bratislava
31634419
BSLOSK22XXX
Ružová dolina 25,
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
31395554
SLCCSKB1XXX
Am Stadtpark 9,
1030 Viedeň, Rakúsko
RZBAATWWXXX
Nám. SNP 14,
811 06 Bratislava
35799072
RMMOSKB1XXX
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava
151653
GIBASKBXXXX
Vajnorská 21 A,
83103 Bratislava
35842369
SYFOSKB1XXX
Hodžovo námestie 3,
811 06 Bratislava
686930
TATRSKBXXXX
Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava
31320155
SUBASKBXXXX

Iné trhové infraštruktúry s prístupom do systému vyrovnania

Názov
Adresa
IČO
BIC / MIC
Vysoká 17,
811 06 Bratislava
604054
XBRASKB1XXX / XBRA, EBRA
Via Tomacelli 146,
00186 Rome, Taliansko
RM-881582
MTSCITRRXXX / MCAD

Pridružené prepojenie

Názov
Prostredníctvom
BIC / MIC
Clearstream Banking AG / DAKVDEFFXXX
LUXCLULLXXX

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?