Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zmluvné záložné právo

CDCP vedie register záložných práv

  • pre zaknihované CP, ktoré eviduje v registri emitenta,
  • pre listinné cenné papiere

O registráciu zmluvného záložného práva môže CDCP požiadať prostredníctvom riadne vyplneného formulára F10 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári:

  • veriteľ alebo záložca, ak predmetom záložného práva majú byť zaknihované CP záložcu, ktoré sú evidované na účte majiteľa vedenom v CDCP,
  • veriteľ alebo záložca, ak predmetom záložného práva majú byť listinné CP záložcu.

Ak majú byť predmetom záložného práva zaknihované CP záložcu, ktoré sú evidované na účte majiteľa vedenom u niektorého z členov CDCP, je potrebné sa obrátiť priamo na predmetného člena CDCP.

Ak majú byť predmetom záložného práva zaknihované CP záložcu, ktoré sú evidované na držiteľskom účte vedenom v CDCP, je potrebné sa obrátiť priamo na predmetného držiteľa.

Služba sa poskytuje výlučne osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia.

Podanie príkazu ako aj registráciu vzniku zmluvného záložného práva spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?