Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Odber Newsletter

Stlačením tlačidla „Odoslať“ súhlasím, aby mi spoločnosť Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. posielala newsletter a prečítal(-a) som si a prijímam nasledovné:

Prevádzkovateľom newslettra je Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., IČO 31 338 976, so sídlom ul 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, ktorého môžete kontaktovať na adrese jeho sídla alebo prostredníctvom emailovej adresy info@cdcp.sk. Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy oou@cdcp.sk. Vaše osobné údaje v podobe meno, priezvisko a vaša emailová adresa sú získavané prostredníctvom vami zaslaného emailu prevádzkovateľovi. Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom zasielania newslettra, prostredníctvom ktorého prevádzkovateľ pravidelne informuje príjemcov, ako aj širokú verejnosť o svojich aktivitách a činnostiach. Vaše osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas doby, kým udelený súhlas nebude odvolaný, pričom súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek, a to kliknutím na odkaz pre odhlásenie sa z newslettra, ktorý je súčasťou každej emailovej správy alebo doručením písomnej žiadosti prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Viac informácií na www.cdcp.sk

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?