Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Formuláre a dokumenty pre majiteľov CP

Typ
Stiahnuť
Názov
F1
Žiadosť o zriadenie účtu majiteľa
F1 A
Žiadosť o zriadenie klientskeho účtu člena
F1 B
Žiadosť o zriadenie držiteľského účtu
F2
Žiadosť o zmenu údajov PO
F2 A
Žiadosť o zmenu údajov FO
F3
Žiadosť o zrušenie účtu
F4
Žiadosť o stavový výpis z účtu
F4 A
Žiadosť o výpis údajov o účte
F5
Žiadosť o výber účtovných zápisov na účte
F6
Príkaz na registráciu prevodu
F7
Príkaz na registráciu prechodu
F8
Príkaz na registráciu presunu
F9
Príkaz na registráciu vzniku PPN
F9 A
Príkaz na registráciu zmeny PPN
F9 B
Príkaz na zrušenie registrácie PPN
F10
Príkaz (žiadosť) na registráciu vzniku zmluvného záložného práva
F10 A
Príkaz (žiadosť) na zmenu registrácie zmluvného záložného práva
F10 B
Príkaz (žiadosť) na registráciu zániku zmluvného záložného práva
F10 C
Žiadosť o výpis z registra záložných práv
F11
Príkaz (žiadosť) na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práva
F11 A
Príkaz (žiadosť) na zmenu registrácie zabezpečovacieho prevodu práva
F11 B
Príkaz (žiadosť) na registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu práva
F11 C
Žiadosť o výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacich prevodov
F12
Žiadosť o vyhradenie účtu majiteľa
F12 A
Žiadosť o zrušenie vyhradenia účtu majiteľa
E13
Príkaz (žiadosť) na registráciu vzniku / výmazu práva požadovať prevod al. pridať sa k prevodu akcií J.S.A.
E13A
Príkaz (žiadosť) na zmenu registrácie práva požadovať prevod al. pridať sa k prevodu akcií J.S.A.
E13B
Žiadosť o výpis z registra práv požadovať prevod al. pridať sa k prevodu akcií J.S.A.
E15
Žiadosť o výpis zo zoznamu akcionárov
Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa
Obchodné podmienky k Zmluve o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov účinné od 01.07.2019
Obchodné podmienky k Zmluve o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov účinné od 01.10.2015
Zoznam ovládajúcich osôb
Zoznam ovládajúcich osôb (rozšírený počet osôb)
Declaration of Statutory Representatives and Controlling Persons (Beneficial Owners)
Vyhlásenie – politicky exponovaná osoba
Declaration – Politically Exposed Person
Plnomocenstvo (FO splnomocňuje FO)
Plnomocenstvo (FO splnomocňuje PO)
Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO)
Plnomocenstvo (PO splnomocňuje PO)
Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO) AJ verzia
Súhlas emitenta na zriadenie záložného práva (listinné, akcie)
Súhlas emitenta na zriadenie záložného práva (listinné hromadné, akcie)
Súhlas emitenta na zriadenie záložného práva (zaknihované CP)
Potvrdenie emitenta o vzatí akcií z obehu a ich zničení (hromadné listinné akcie)
Potvrdenie emitenta o vzatí akcií z obehu a ich zničení (listinné akcie)
Potvrdenie o obsahu zmluvy (listínné akcie)
Potvrdenie o obsahu zmluvy (listinné hromadné akcie)
Potvrdenie o obsahu zmluvy (zaknihované CP)
Potvrdenie o zániku záložného práva (listinné akcie)
Potvrdenie o zániku záložného práva (listinné hromadné akcie)
Potvrdenie o zániku záložného práva (zaknihované)

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?