Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a príslušné vykonávacie predpisy
– účinné od 01.02.2022:

Dokument
Popis
Stiahnuť
Prevádzkový poriadok CDCP
Vykonávací predpis č. 1
Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP
Vykonávací predpis č. 2
Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup
Vykonávací predpis č. 3
Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti
Príloha č.1
Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry (Príloha č. 1)
Vykonávací predpis č. 4
Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov
Vykonávací predpis č. 5
Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a príslušné vykonávacie predpisy
– účinné od 16.08.2021:

Dokument
Popis
Stiahnuť
Prevádzkový poriadok CDCP
Vykonávací predpis č. 1
Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP
Vykonávací predpis č. 2
Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup
Vykonávací predpis č. 3
Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti
Príloha č.1
Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry (Príloha č. 1)
Vykonávací predpis č. 4
Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov
Vykonávací predpis č. 5
Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou

 

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a príslušné vykonávacie predpisy
– účinné od 01.05.2021:

Dokument
Popis
Stiahnuť
Prevádzkový poriadok CDCP
Vykonávací predpis č. 1
Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP
Vykonávací predpis č. 2
Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup
Vykonávací predpis č. 3
Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti
Príloha č.1
Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry (Príloha č. 1)
Vykonávací predpis č. 4
Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov
Vykonávací predpis č. 5
Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?