Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a príslušné vykonávacie predpisy
– účinné od 15.03.2024

Dokument
Popis
Stiahnuť
Prevádzkový poriadok CDCP
Vykonávací predpis č. 1
Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP
Vykonávací predpis č. 2
Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup
Vykonávací predpis č. 3
Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti
Príloha č.1
Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry (Príloha č. 1)
Vykonávací predpis č. 4
Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov
Vykonávací predpis č. 5
Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou
Vykonávací predpis č. 6
Podrobnosti k monitorovaniu zlyhaní vyrovnania a opatrení prijatých na zlepšenie efektívnosti vyrovnania
Vykonávací predpis č. 7
Podrobnosti v súvislosti s nastavením fakturácie služieb a zobrazovaním fakturačných záznamov pre účastníkov v IS CDCP

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a príslušné vykonávacie predpisy
– účinné od 01.01.2023 (s výnimkou časti VII Prevádzkového poriadku, účinnej od 01.02.2023): 

Dokument
Popis
Stiahnuť
Prevádzkový poriadok CDCP
Vykonávací predpis č. 1
Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP
Vykonávací predpis č. 2
Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup
Vykonávací predpis č. 3
Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti
Príloha č.1
Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry (Príloha č. 1)
Vykonávací predpis č. 4
Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov
Vykonávací predpis č. 5
Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou
Vykonávací predpis č. 6
Podrobnosti k monitorovaniu zlyhaní vyrovnania a opatrení prijatých na zlepšenie efektívnosti vyrovnania

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?