Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Register záložných právDátum a čas zverejnenia: 26.11.2022 21:01

Obchodné meno alebo Priezvisko záložcu
ISIN / identifikačné číslo emisie
Označenie listinného CP
Meno/Názov záložcu Sídlo záložcu Meno/Názov emitenta Sídlo emitenta Množstvo cenných papierov Druh cenného papiera ISIN / identifikačné číslo emisie Označenie listinného CP Dátum registrácie zálož. práva v RZP
Naše Farmy, a. s. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK Medzčilizie, a.s. - 329, 93008 Čiližská Radvaň, SK 1,00 akcia kmeňová HA S-0056(381) 24.11.2022
Naše Farmy, a. s. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK Medzičilizie, a.s. - 329, 93008 Čiližská Radvaň, SK 1,00 akcia kmeňová HA S-0030(3) 24.11.2022
Naše Farmy, a. s. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK Medzičilizie, a.s. - 329, 93008 Čiližská Radvaň, SK 1,00 akcia kmeňová HA S-0055(300) 24.11.2022
Naše Farmy, a. s. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK Medzičilizie, a.ss. - 329, 93008 Čiližská Radvaň, SK 1,00 akcia kmeňová HA S-0066(1884) 24.11.2022
Naše Farmy, a. s. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK Medzičilizie, a.s. - 329, 93008 Čiližská Radvaň, SK 1,00 akcia kmeňová HA S-0034(7) 24.11.2022
Naše Farmy, a. s. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK Medzičilizie, a.s. - 329, 93008 Čiližská Radvaň, SK 1,00 akcia kmeňová HA S-0041(14) 24.11.2022
Naše Farmy, a. s. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK Medzičilizie, a.s. - 329, 93008 Čiližská Radvaň, SK 1,00 akcia kmeňová HA S-0067(2087) 24.11.2022
Naše Farmy, a. s. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK Medzičilizie, a.s. - 329, 93008 Čiližská Radvaň, SK 1,00 akcia kmeňová HA S-0005(6) 24.11.2022
Naše Farmy, a. s. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK Medzičilizie, a.s. - 329, 93008 Čiližská Radvaň, SK 1,00 akcia kmeňová č.MDCZ-01-009233 24.11.2022
Naše Farmy, a. s. Dlhé hony 4991, 05801 Poprad, SK Medzčilizie, a.s. - 329, 93008 Čiližská Radvaň, SK 1,00 akcia kmeňová HA S-0023(232) 24.11.2022

Záznamy 1 až 10 z celkovo 2 976


Prihlásenie

Zabudli ste heslo?