Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Kontakty pre emitentov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

   ul. 29. augusta, 814 80 Bratislava

   www.cdcp.sk

   Všeobecné info: 02/59395 -110, -111

   Podateľňa: 7.30 hod. – 15.30 hod.

Odbor Emisií: Tel. 02/59395 -126,-127,-130,-139,-148,-160
e-mail: registracia@cdcp.sk

Odbor obchodných služieb: LEN vo veci:

– informačných služieb pre emitenta zaknihovaných CP (výpis z registra emitenta, výpis údajov o emisii, zoznam majiteľov),

– informačných služieb emitenta listinných akcií na meno (zoznam akcionárov listinných akcií na meno, výpis informácií o registrovaných emisiách listinných akcií na meno, výpis histórie akcionára listinných akcií na meno),

– zápisu zmien v zozname akcionárov listinných akcií na meno (zmena osoby akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno, zmena v registrácii akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno)

Tel. 02/5939 5939
e-mail: odos@cdcp.sk

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?