Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Prečo vydávať zaknihované dlhopisy

Vydávanie korporátnych dlhopisov je vo vyspelých ekonomikách bežnou záležitosťou. Dlhopis je v súčasnosti zároveň najviac používaným investičným nástrojom na svete. Investovanie do dlhopisov začína byť stále viac populárne aj na Slovensku. Aj preto sa zvyšuje počet emisií dlhových cenných papierov zo strany firiem či spoločností. Tieto sa prostredníctvom kapitálového trhu obracajú na investorov, ktorí sú ochotní vložiť do ich cenných papierov svoje peňažné prostriedky.

Aké má vydanie dlhopisov výhody pre emitentov?

  1. sú vhodnou alternatívou financovania korporátnych potrieb alebo projektov
  2. slúžia na dofinancovanie projektov pri nedostatočnom krytí  bankovým úverom
  3. banka ľahšie poskytne úver pri diverzifikovaní finančných zdrojov
  4. dlhopisy sú obchodovateľné na regulovanom trhu
  5. zviditeľňujú emitentov, najmä v radoch špecializovaných investorov
  6. buduje sa meno spoločnosti a vytvárajú sa podmienky pre vydanie ďalších emisií

Ak sa rozhodnete vydať dlhopisy, v tejto sekcii nájdete prehľadne všetky potrebné informácie.

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?