Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2014.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2014.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 25.06.2014 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. N
viac ...


Ročná štatistika – rok 2013

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2013 s komentárom.


Posledná príležitosť na vrátenie poplatkov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vydal tlačovú správu k blížiacemu sa termínu ukončenia možnosti bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR.

Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM Overte si hodnotu svojich cenných papierov Mám otázky k faktúre

Novinky

11. 8. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2014.
8. 7. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2014.
26. 6. 2014Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 25.06.2014 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
24. 6. 2014Ročná štatistika – rok 2013
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2013 s komentárom.
10. 6. 2014Posledná príležitosť na vrátenie poplatkov
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vydal tlačovú správu k blížiacemu sa termínu ukončenia možnosti bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR.
6. 6. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2014.
23. 5. 2014LEI kód pridelený CDCP pre nahlasovanie podľa EMIR
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP") bol dňa 21.mája 2014 schválený Výborom regulátorov pre dohľad ako miestna prevádzková jednotka. LEI kód pridelený CDCP je od tohto dňa možné použiť na ohlasovanie zmlúv o derivátoch do archívov obchodných údajov podľa nariadenia EMIR. Informácie o pridelení LEI kódu je možné nájsť na webstránke v sekcii LEI.
6. 5. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2014.
29. 4. 2014EU žiada lepšiu kontrolu transakcií na finančnom trhu
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vydal tlačovú správu k začiatku prideľovania LEI kódov.
28. 4. 2014Prideľovanie kódov LEI
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. začal prideľovať kód LEI v súlade s medzinárodnou normou ISO 17442. Záujemcovia o pridelenie LEI kódu získajú všetky potrebné informácie v sekcii LEI.
28. 4. 2014Oznam pre majiteľov účtov
Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. (centrálny depozitár) oznamuje majiteľom účtov, že od 30.4.2014 bude priebežne rušiť prázdne účty majiteľov s označením 970........., v súlade s ustanovením bodu 4.4 písm. a) Pravidiel pre prácu s evidenciou Prevádzkového poriadku, t.j. za splnenia podmienky, že na účte majiteľa cenných papierov po dobu jedného roka nebudú evidované údaje o žiadnom cennom papieri. Centrálny depozitár nebude rušiť účty s označením 90.........., ktoré boli zriadené na základe zmluvy. Tieto zruší len na základe žiadosti majiteľa účtu alebo vypovedaním zmluvy.
11. 4. 2014Zmena lehoty na vyrovnanie (T+2)

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje, že zmena lehoty na vyrovnanie zo súčasného tretieho dňa po uzatvorení obchodu na obchodnom mieste (T+3) na druhý deň po uzatvorení obchodu na obchodnom mieste (T+2) sa uskutoční 6. októbra 2014.

Zmena lehoty na vyrovnanie sa týka všetkých cenných papierov prijatých na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a uzatvorených kurzotvorných burzových a MTF obchodov vyrovnávaných prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Skrátenie lehoty na vyrovnanie je v súlade s prebiehajúcou harmonizáciou vyrovnania obchodov uzatvorených na obchodných miestach a Nariadením o zlepšení vyrovnania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch, ktoré by malo platiť od 1. januára 2015.

8. 4. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2014.
26. 3. 2014Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., účinný od 1.4.2014
7. 3. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2014.
28. 2. 2014Oznam pre majiteľov účtov
Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. (centrálny depozitár) oznamuje majiteľom účtov, ktorí bezodplatne previedli cenné papiere na Fond národného majetku SR (FNM SR), aby o vrátenie uhradených poplatkov za vedenie účtu majiteľa žiadali priamo FNM SR, a to len v prípade ak požadujú výplatu uhradeného poplatku na bankový účet. Inak FNM SR vráti uhradený poplatok poštou a nie je potrebné zasielať písomnú žiadosť o vrátenie poplatku. Žiadosti tohto druhu doručené na adresu centrálneho depozitára budú preposielané na priame vybavenie na FNM SR. Bližšie informácie o výplate uhradených poplatkov si majitelia účtov môžu zistiť na stránke www.natfund.gov.sk.
28. 2. 2014Cenné papiere bez hodnoty: zaplatiť faktúru alebo previesť na FNM SR?
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vydal tlačovú správu k blížiacemu sa termínu úhrady faktúr za vedenie účtu majiteľa.