Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Zmena lehoty na vyrovnanie (T+2)

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje, že zmena lehoty na vyrovnanie zo súčasného tretieho dňa po uzatvorení obchodu na obchodnom mieste (T+3) na druhý deň po uza
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2014.


Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., účinný od 1.4.2014


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2014.


Oznam pre majiteľov účtov

Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. (centrálny depozitár) oznamuje majiteľom účtov, ktorí bezodplatne previedli cenné papiere na Fond národného majetku SR (FNM SR), aby o vrátenie uhradenýc
viac ...

Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM Overte si hodnotu svojich cenných papierov Mám otázky k faktúre

Novinky

11. 4. 2014Zmena lehoty na vyrovnanie (T+2)

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje, že zmena lehoty na vyrovnanie zo súčasného tretieho dňa po uzatvorení obchodu na obchodnom mieste (T+3) na druhý deň po uzatvorení obchodu na obchodnom mieste (T+2) sa uskutoční 6. októbra 2014.

Zmena lehoty na vyrovnanie sa týka všetkých cenných papierov prijatých na obchodovanie na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. a uzatvorených burzových a MTF obchodov vyrovnávaných prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Skrátenie lehoty na vyrovnanie je v súlade s prebiehajúcou harmonizáciou vyrovnania obchodov uzatvorených na obchodných miestach a Nariadením o zlepšení vyrovnania cenných papierov v Európskej únii a o centrálnych depozitároch, ktoré by malo platiť od 1. januára 2015.

8. 4. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2014.
26. 3. 2014Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., účinný od 1.4.2014
7. 3. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2014.
28. 2. 2014Oznam pre majiteľov účtov
Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s. (centrálny depozitár) oznamuje majiteľom účtov, ktorí bezodplatne previedli cenné papiere na Fond národného majetku SR (FNM SR), aby o vrátenie uhradených poplatkov za vedenie účtu majiteľa žiadali priamo FNM SR, a to len v prípade ak požadujú výplatu uhradeného poplatku na bankový účet. Inak FNM SR vráti uhradený poplatok poštou a nie je potrebné zasielať písomnú žiadosť o vrátenie poplatku. Žiadosti tohto druhu doručené na adresu centrálneho depozitára budú preposielané na priame vybavenie na FNM SR. Bližšie informácie o výplate uhradených poplatkov si majitelia účtov môžu zistiť na stránke www.natfund.gov.sk.
28. 2. 2014Cenné papiere bez hodnoty: zaplatiť faktúru alebo previesť na FNM SR?
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vydal tlačovú správu k blížiacemu sa termínu úhrady faktúr za vedenie účtu majiteľa.
6. 2. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2014.
27. 1. 2014LEI kód
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. pripravuje pre svojich klientov a aj ostatných záujemcov možnosť získať celosvetovo jedinečné identifikačné kódy – LEI ( Legal Entity Identificator), ktorých použitie je v súlade s legislatívou EÚ a vychádza z koncepcie tzv. globálneho systému LEI kódov (GLEIS), jednoznačnej (nezameniteľnej) identifikácie subjektov zúčastňujúcich sa finančných transakcií. Zámerom tohto označenia je snaha znížiť náklady a riziká obchodovania, zjednodušiť finančné vyrovnanie a stransparentniť celosvetový finančný trh. O možnosti začať využívať túto službu bude CDCP SR, a.s. informovať svojich klientov a záujemcov o LEI na webovej stránke CDCP SR, a.s.
20. 1. 2014Centrálny depozitár informoval média
Informácie zo stretnutia Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. s médiami je možné nájsť tu.
17. 1. 2014Posledný rok na prevod cenných papierov bez hodnoty
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vydal tlačovú správu k zasielaniu faktúr za vedenie účtu za rok 2013 a k poslednému roku na prevod cenných papierov bez hodnoty.
10. 1. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za december 2013.
30. 12. 2013Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.12.2012 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
19. 12. 2013Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., účinný od 20.12.2013
5. 12. 2013Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za november 2013.
3. 12. 2013Cenné papiere bude možné bezplatne previesť na FNM aj v roku 2014
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. vydal tlačovú správu k predĺženiu bezodplatného prevodu cenných papierov na FNM SR do 31.12.2014.
5. 11. 2013Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2013.