Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za november 2016.


CDCP SR migruje na európsku platformu T2S

CDCP sa intenzívne pripravuje svoju migráciu na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov - Target2-Securities. Prvým prevádzkovým dňom CDCP SR na platforme T2S bude viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2016.


Zoznam emitentov a emisií po vykonaní zmeny identifikačného čísla emisie na identifikačný kód emisie (zmena IČE – ISIN)

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE – ISIN dňa 20.10.2016.


CDCP inovuje informačný systém na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP"), pristúpil k modernizácii svojho informačného systému, ktorý je určený na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri list
viac ...

Overenie existencie účtu pre FO Bezodplatný prevod cenných papierov na štát Overte si hodnotu svojich cenných papierov Mám otázky k faktúre

Novinky

5. 12. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za november 2016.
11. 11. 2016CDCP SR migruje na európsku platformu T2S
CDCP sa intenzívne pripravuje svoju migráciu na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov - Target2-Securities. Prvým prevádzkovým dňom CDCP SR na platforme T2S bude 6. február 2017, ktorému bude predchádzať migračný víkend a obmedzenie prevádzky v piatok 3. 2. 2017.
11. 11. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za október 2016.
20. 10. 2016Zoznam emitentov a emisií po vykonaní zmeny identifikačného čísla emisie na identifikačný kód emisie (zmena IČE – ISIN)
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE – ISIN dňa 20.10.2016.
19. 10. 2016CDCP inovuje informačný systém na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP"), pristúpil k modernizácii svojho informačného systému, ktorý je určený na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno.
6. 10. 2016Oznam o zmene informačného systému na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) oznamuje svojim klientom, že od 31.10.2016 mení informačný systém slúžiaci na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno.

Súčasťou tejto zmeny je aj aplikácia pre emitentov, prostredníctvom ktorej môžu emitenti vytvoriť súborový vstup ako podklad na registráciu zoznamu akcionárov, ako aj súborový vstup pre realizáciu zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov.

Aplikácia (eLCP Xml) je spolu s príručkou dostupná v menu „Emitenti“ v zamknutej časti „Softvér a dokumentácia pre emitenta“. Prihlasovacie údaje si môže emitent, ktorý má záujem predkladať súborové vstupy prostredníctvom technických nosičov vyžiadať na e-mailovej adrese: registracia@cdcp.sk.

Súborové vstupy v štruktúre platnej pre pôvodný informačný systém nebude CDCP od 31.10.2016 spracovávať.

5. 10. 2016Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 6.9.2016
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT- 10911/2016-1 zo dňa 28.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 05.10.2016, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 06.09.2016, ktorá nadobúda účinnosť 06.10.2016.
4. 10. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za september 2016.
27. 9. 2016Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov, že zverejnil Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.10.2016.

Dňa 26.9.2016 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktoré dopĺňa ceny za služby CDCP, týkajúce sa registrácie akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním v súvislosti so zaknihovanými cennými papiermi, ako aj v súvislosti s vedením zoznamov akcionárov listinných akcií na meno. Ceny za nové služby boli doplnené do Čl. II Tabuľkovej časti 2, 3 a 7 Cenníka CDCP. Bola doplnená aj cena za novú službu pre emitentov, ktorým CDCP vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno - výpis informácií o registrovaných emisiách.
23. 9. 2016Ročná štatistika – rok 2015
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2015 s komentárom.
5. 9. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za august 2016.
31. 8. 2016Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.08.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
4. 8. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za júl 2016.
11. 7. 2016Výročná správa 2015
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať klientov, že zverejnilo svoju Výročnú správu za rok 2015.
11. 7. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2016.
28. 6. 2016Tlačová správa: Akcií bez hodnoty sa bezodplatne zbavíte už len do štvrtka!
Na vykonanie bezodplatného prevodu bezcenných akcií na štát zostávajú posledné tri dni.
17. 6. 2016Tlačová správa: Bezodplatný prevod akcií bez hodnoty na štát je možný už len do konca mesiaca!
Lehota, do kedy je ešte možné využiť bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát, sa kráti! Posledný termín je 30. jún 2016.