Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Výročná správa 2016

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov o zverejnení Výročnej správy za rok 2016. Výročnú správu za rok 2016 je možné si stiahnuť tu.
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2017.


Pozitívny trend v hospodárení si CDCP udržalo aj v roku 2016

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (ďalej CDCP) pokračuje v upevňovaní svojho postavenia na trhu a v pozitívnom trende hospodárenia z posledných rokov. Hospodársky rok 2016 ukončil so zisk
viac ...


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.06.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...

Žiadosť na pridelenie LEI Overenie existencie účtu pre FO Zoznam poverených členov Mám otázky k faktúre

Novinky

18. 7. 2017Výročná správa 2016
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov o zverejnení Výročnej správy za rok 2016. Výročnú správu za rok 2016 je možné si stiahnuť tu.
7. 7. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2017.
3. 7. 2017Pozitívny trend v hospodárení si CDCP udržalo aj v roku 2016
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (ďalej CDCP) pokračuje v upevňovaní svojho postavenia na trhu a v pozitívnom trende hospodárenia z posledných rokov. Hospodársky rok 2016 ukončil so ziskom v sume 581 565 eur.
3. 7. 2017Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.06.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.
16. 6. 2017Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 2017.

Dňa 15. 6. 2017 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktoré v Čl.II , bode 2.2 dopĺňa nové služby spojené s presunom emisie.

13. 6. 2017Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudol platnosť dňom jeho schválenia Predstavenstvom CDCP, a teda dňa 13.06.2017 a účinnosť nadobudne dňa 03.07.2017.

Súčasne s novým znením Prevádzkového poriadku boli schválené nové vykonávacie predpisy k tomuto Prevádzkovému poriadku - Vykonávací predpis č. 1 - Komunikácia účastníka s informačným systémom CDCP, Vykonávací predpis č. 2 - Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup a Vykonávací predpis č. 3 – žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti.

12. 6. 2017Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním
V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to nedávno zverejnená medzinárodná štúdia PISA 2015, v rámci ktorej boli testovaní študenti krajín OECD.
9. 6. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2017
2. 6. 2017Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.
29. 5. 2017Nový cenník CDCP praje väčším obchodom
V súvislosti s prechodom na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov T2S, nastali zmeny v cenníku služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Hoci pribudlo niekoľko poplatkov za nové služby, pri viacerých úkonoch došlo k zaujímavému zníženiu cien. Vyrovnávanie obchodov s cennými papiermi môže vďaka tomu v niektorých prípadoch vychádzať lacnejšie ako doteraz.
10. 5. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2017
3. 5. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2016 s komentárom.
2. 5. 2017Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.04.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.
27. 4. 2017Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj za účelom transparentnejšieho poskytovania informácií emitentom.
7. 4. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.
4. 4. 2017Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.03.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho nástupcu.
3. 4. 2017Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj za účelom transparentnejšieho poskytovania informácií emitentom v súvislosti s predkladaním požiadaviek na služby. Hlavnou zmenou je zavedenie nových Obchodných podmienok pre emitentov a úprava postupov pri predkladaní požiadaviek na služby. Bližšie informácie sú obsiahnuté v časti Emitenti.
13. 3. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.
9. 2. 2017Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.
6. 2. 2017Úspešná migrácia CDCP do T2S
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systému vyrovnania. V súlade s jednotnými podmienkami pre všetky depozitáre fungujúce na platforme T2S, od tohto dňa platí aj nový Prevádzkový poriadok CDCP a nový Cenník CDCP. Zavedené boli tiež niektoré nové služby.