Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Ročná štatistika – rok 2014

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2014 s komentárom.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2015.


Tlačová beseda CDCP

Dňa 4.mája 2015 sa uskutočnila spoločná tlačová beseda spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. a Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. („CDCP“) k možnosti prevodu cenných papierov bez trhovej
viac ...


Centrálny depozitár mení svoju filozofiu

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP SR", "centrálny depozitár") mení filozofiu spoplatnenia svojich účtov. Zámerom je dosiahnuť štandardný spôsob spoplatňovania, čo by malo pr
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2015.

Bezodplatný prevod cenných papierov na FNM Overte si hodnotu svojich cenných papierov Mám otázky k faktúre

Novinky

22. 5. 2015Ročná štatistika – rok 2014
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2014 s komentárom.
11. 5. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2015.
5. 5. 2015Tlačová beseda CDCP
Dňa 4.mája 2015 sa uskutočnila spoločná tlačová beseda spoločnosti Dlhopis, o.c.p., a.s. a Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. („CDCP“) k možnosti prevodu cenných papierov bez trhovej hodnoty na spol. Dlhopis CP, s.r.o. Generálny riaditeľ CDCP Ing. Wiedermann vo svojej prezentácii informoval o aktuálnom stave účtov, ktoré CDCP vedie pre ich majiteľov. Hovoril aj o schválenej zmene v Cenníku CDCP, ktorý nadobudne účinnosť 1.júla 2015. Zároveň predstavil novú filozofiu centrálneho depozitára, v rámci ktorej sa chce CDCP orientovať najmä na posilňovanie členského princípu. Prezentáciu CDCP z uvedenej tlačovej besedy a ďalšie materiály je možné nájsť tu.
21. 4. 2015Centrálny depozitár mení svoju filozofiu
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ("CDCP SR", "centrálny depozitár") mení filozofiu spoplatnenia svojich účtov. Zámerom je dosiahnuť štandardný spôsob spoplatňovania, čo by malo prispieť k ďalšiemu skvalitňovaniu a modernizácii služieb poskytovaných centrálnym depozitárom. V tejto súvislosti schválil CDCP SR nový "Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s." ("Cenník"), ktorý nadobúda účinnosť od 1. júla tohto roku.
8. 4. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2015.
7. 4. 2015Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.7.2015.

Dňa 30.3.2015 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktorým sa o.i. zavádza štandardný spôsob spoplatňovania účtov majiteľa, klientskeho účtu a držiteľského účtu. Zmeny v novom Cenníku CDCP sa týkajú spoplatnenia vydávania emisie dlhopisov, ktoré sa spoplatňuje po tranžiach. V Cenníku bolo zrušené spoplatnenie používania programových aplikácií a využívania hardvéru členmi CDCP a boli spresnené názvy niektorých služieb a cenníkových položiek. Spoplatnenie služieb, ktoré CDCP poskytuje členom je uvedené v Článku II. bode 5 Cenníka a spoplatnenie vedenia účtov cenných papierov pre fyzické osoby a právnické osoby iné ako člen je uvedené v Článku II. bode 7 Cenníka. Pri členoch a subjektoch, ktorým CDCP vedie držiteľský účet sa zavádza mesačná fakturácia ceny za vedenie účtu. Pri účtoch vedených pre fyzické osoby a právnické osoby iné ako člen zostáva ročná fakturácia ceny za vedenie účtu. Vedenie účtov v období od 1.1.2015 do 30.6.2015 bude spoplatnené podľa Cenníka, ktorého platnosť a účinnosť sa končí dňa 30.6.2015.
9. 3. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2015.
6. 2. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2015.
2. 2. 2015Oznámenie o zrušení niektorých cenných papierov po 30.6.2015
15. 1. 2015Ukončenie bezodplatného prevodu cenných papierov
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na Fond národného majetku SR ("FNM SR") podľa zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sa skončila dňa 31.decembra 2014.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania bezodplatného prevodu cenných papierov na základe Vami uzatvorenej zmluvy s FNM SR, prípadne Vami zaslaného Plnomocenstva, prosím kontaktujte spol. Dlhopis, o.c.p., a.s. na emailovej adrese info@dlhopisocp.sk alebo telefonicky na linkách 02/50229511, 02/50229512, 02/50229513, 02/50229514, 02/50229515, 02/50229517.

V prípade otázok týkajúcich sa iných služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., alebo fakturácie poplatkov za vedenie účtu majiteľa, odporúčame Vám navštíviť sekciu "Služby pre majiteľov CP" alebo "Časté otázky“ na webstránke www.cdcp.sk.

9. 1. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za december 2014.
22. 12. 2014Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., účinný od 1.1.2015.
9. 12. 2014Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za november 2014.