Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2016.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 29.04.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Nás
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2016.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.3.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Násl
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2016.

Overenie existencie účtu pre FO Bezodplatný prevod cenných papierov na štát Overte si hodnotu svojich cenných papierov Mám otázky k faktúre

Novinky

5. 5. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2016.
2. 5. 2016Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 29.04.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
7. 4. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2016.
1. 4. 2016Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.3.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
7. 3. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2016.
17. 2. 2016Tlačová konferencia k téme "PREVOD HODNOTNÝCH AKCIÍ NA ŠTÁT VZRASTÁ"
Dňa 16. februára 2016 sa uskutočnili raňajky s novinármi k téme „PREVOD HODNOTNÝCH AKCIÍ NA ŠTÁT VZRASTÁ“. Organizátormi raňajok s novinármi bola spoločnosť Dlhopis, o.c.p., a.s., Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP“) a spoločnosť MH Manažment, a.s. Generálny riaditeľ CDCP Ing. Martin Wiedermann vo svojej prezentácii informoval o aktuálnom stave účtov, ktoré CDCP vedie pre ich majiteľov. Informoval novinárov o spôsobe spoplatnenia účtov majiteľa ako aj o fakturácií ceny za vedenie účtu majiteľa za rok 2015. Zároveň zopakoval zmeny v CDCP v rámci posilňovania členského princípu. Viac informácií môžete nájsť v časti Tlačové konferencie
8. 2. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2016.
1. 2. 2016Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 29.1.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.
27. 1. 2016Oznam o opätovnom spustení bezodplatných prevodov cenných papierov
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 25. januára 2016 môžu opätovne svoje cenné papiere bez hodnoty prevádzať na štát. Prevody cenných papierov bez hodnoty na štát bude naďalej zabezpečovať spoločnosť Dlhopis o.c.p., a.s. avšak nadobúdateľom týchto akcií už nebude Fond národného majetku SR, nakoľko k 31. 12. 2015 zanikol, ale akciová spoločnosť MH Manažment, a.s. ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva SR. Zoznam pobočiek, na ktorých je možné prevody realizovať nájdete na internetovej stránke www.akciebezhodnoty.sk a www.dlhopisocp.sk.
15. 1. 2016Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 16.12.2015
Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT- 14744/2015-1 zo dňa 11.1.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.1.2016, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 16.12.2015, ktorá nadobúda účinnosť 16.1.2016.
8. 1. 2016Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za december 2015.
7. 1. 2016Oznam o prerušení bezodplatných prevodov cenných papierov
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že v zmysle Zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol k 31.12.2015 zrušený FNM SR. Od 1.januára 2016 bude dočasne prerušená možnosť požiadať o bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát. Po realizácii nevyhnutných technických opatrení bude ku koncu januára 2016 bezodplatný prevod cenných papierov na štát opäť obnovený.
4. 1. 2016Zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE-ISIN dňa 31.12.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE-ISIN dňa 31.12.2015.

28. 12. 2015Vykonávacie predpisy k Prevádzkovému poriadku

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku - Formuláre používané pri požiadavkách na služby CDCP, účinný od 1.1.2016

Vykonávací predpis č. 6 k Prevádzkovému poriadku - Používanie SWIFT správ, účinný od 1.1.2016

21. 12. 2015Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s.
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „Cenník CDCP“), ktorý nadobúda účinnosť dňa 1.1.2016.

Dňa 10.12.2015 bolo schválené nové znenie Cenníka CDCP, ktoré opätovne zavádza spoplatnenie presunov cenných papierov v dôsledku zmeny zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov (§173w), ktorý odkladá povinný bezplatný presun cenných papierov na účet u člena. V Cenníku CDCP v Čl.II bode 6. Prevody, prechody cenných papierov bol z tohto dôvodu vypustený pôvodný bod 6.4 a 6.16. Ďalej boli vykonané úpravy v Prílohe č.2 Cenníka CDCP doplnením a vypustením niektorých kódov služieb.

17. 12. 2015Oznam

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "CDCP") si dovoľuje oznámiť svojim klientom, že v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a v súlade s Prevádzkovým poriadkom, bude od 01.01.2016 zriaďovať účty majiteľov iba nasledujúcim osobám:

  • a) členovi CDCP,
  • b) centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a právnickej osobe podľa § 2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • c) právnickej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným CDCP od 01.01.2016 už nebude zriaďovať účty majiteľov fyzickým osobám. Fyzické osoby môžu naďalej o zriadenie účtu majiteľa požiadať niektorého z členov CDCP.

7. 12. 2015Štatistika
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za november 2015.
1. 12. 2015Zoznam zrušených emisií
Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.11.2015 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.