Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Služby LEI kódu plne automaticky a prehľadne
Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú obchodnú alebo inú podnikateľskú činnosť a sú zodpovedné za transakcie s finančnými nástrojmi, majú povinnosť mať tzv. LEI kód (Legal Entity Identifier). Preto Centrálny depozitár cenných papierov SR, ktorý LEI kódy prideľuje, zriadil špecializovanú webovú stránku, ktorá automatizuje a zjednodušuje celý tento proces.
Čítať viac
Centrálny depozitár cenných papierov vytvára jednotný zdroj informácií pre kapitálový trh
Centrálny depozitár cenných papierov SR umožňuje vytvoriť centralizovaný zdroj informácií o korporátnych udalostiach pre účastníkov kapitálového trhu. Konkrétne pre emitentov cenných papierov, investorov, sprostredkovateľov či ďalších klientov. Výhodou nového systému informovania bude nielen to, že všetky potrebné informácie budú distribuované centralizovane, k dispozícii na jednom mieste ale aj fakt, že tieto informácie budú v prípade zmeny aktualizované pre všetky zainteresované strany.
Čítať viac
Inštruktážne video k overeniu existencie účtu
Čítať viac
Predošlé
Ďalšie

Novinky

Rýchle odkazy

Overenie existencie účtu pre fyzické osoby

J.S.A. Register akcionárov

Formuláre a dokumenty pre majiteľov CP

Ak máte akékoľvek otázky k faktúre, neváhajte kliknúť

Zoznam emisií a informácie o emitentoch

Prevádzkový poriadok, Cenník a iné dokumenty

0
Počet emisií ZCP
0
Počet účtov
0
Počet pridelených LEI
Údaje ku dňu: 01.03.2024

Sme tu pre Vás už 32 rokov

Už 32 rokov poskytujeme komplexné služby pre vaše cenné papiere. Registrujeme emisie cenných papierov, vedieme účty na ktorých evidujeme cenné papiere, prideľujeme kódy v súlade s medzinárodnými štandardmi či prevádzkujeme systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Činnosť vykonávame na základe povolenia udeleného v súlade s európskou legislatívou.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

IČO: 31 338 976

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 493/B

LEI kód pridelený CDCP SR, a.s.: 097900BEFH0000000217

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?