Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Emitenti cenných papierov potrebujú LEI kód
Emitenti zaknihovaných cenných papierov majú povinnosť predložiť Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) platný LEI kód.
Čítať viac
Centrálny depozitár cenných papierov získal vyšší rating za bezpečnosť poskytovaných služieb
Agentúra Thomas Murray, ktorá ako jediná inštitúcia na svete hodnotí riziká centrálnych depozitárov, znížila stupeň operačného rizika Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Konkrétne ho upravila zo stupňa BBB na stupeň A. Zvýšenie ratingu je výsledkom viacerých zlepšení a opatrení, ktoré centrálny depozitár zrealizoval v uplynulých rokoch. Pozitívne hodnotenie zo strany renomovanej agentúry je dobrým signálom pre celý kapitálový trh, pretože to znamená zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti poskytovaných služieb zo strany slovenského centrálneho depozitára.
Čítať viac
Inštruktážne video k overeniu existencie účtu
Čítať viac
Predošlé
Ďalšie

Novinky

Rýchle odkazy

Overenie existencie účtu pre fyzické osoby

J.S.A. Register akcionárov

Formuláre a dokumenty pre majiteľov CP

Ak máte akékoľvek otázky k faktúre, neváhajte kliknúť

Zoznam emisií a informácie o emitentoch

Prevádzkový poriadok, Cenník, kalkulačka poplatkov a iné dokumenty

0
Počet emisií ZCP
0
Počet účtov
0
Počet pridelených LEI
Údaje ku dňu: 12.07.2024

Sme tu pre Vás už 32 rokov

Už 32 rokov poskytujeme komplexné služby pre vaše cenné papiere. Registrujeme emisie cenných papierov, vedieme účty na ktorých evidujeme cenné papiere, prideľujeme kódy v súlade s medzinárodnými štandardmi či prevádzkujeme systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Činnosť vykonávame na základe povolenia udeleného v súlade s európskou legislatívou.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

IČO: 31 338 976

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 493/B

LEI kód pridelený CDCP SR, a.s.: 097900BEFH0000000217

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?