Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

CDCP SR aj v minulom roku dosiahol pozitívny hospodársky výsledok
Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR) skončil svoje hospodárenie aj roku 2021 s pozitívnym výsledkom. A to aj napriek viacerým obmedzeniam, ktoré súviseli s pandémiou COVID-19. Zisk po zdanení bol vo výške 6,04 miliónov EUR. Výrazný vplyv na hospodársky výsledok malo rozpustenie rezerv na dlhotrvajúce súdne spory, ktoré sa depozitáru postupne darí eliminovať.
Čítať viac
Centrálny depozitár upozorňuje na podvodné faktúry
Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) bol upozornený na faktúru, ktorú v jeho mene poslal neznámy odosielateľ. Faktúra je vystavená za služby spojené s kryptomenou a sú na nej identifikačné údaje CDCP. Centrálny depozitár cenných papierov nie je vystavovateľom tejto faktúry, preto chce upozorniť na toto podvodné konanie. CDCP zistil, že podobných faktúr existuje viac.
Čítať viac
Inštruktážne video k overeniu existencie účtu
Čítať viac
Predošlé
Ďalšie

Novinky

Rýchle odkazy

Overenie existencie účtu pre fyzické osoby

Zoznam akcionárov listinných akcií na meno – Registrácia

Dokumenty na stiahnutie

Ak máte akékoľvek otázky k faktúre, neváhajte kliknúť

Zoznam emisií a informácie o emitentoch

Fakturácia, vymáhanie pohľadávok, výpis z účtu

Ako požiadať a spravovať LEI v CDCP

01

CDCP sprístupní aplikáciu LEI až po jeho zaregistrovaní a vytvorení prístupu

02

O pridelenie LEI, aktualizáciu údajov, obnovu LEI a prenos LEI do CDCP možno žiadať elektronicky na základe tohto postupu

03

Po prihlásení je možné žiadať o LEI prostredníctvom našej aplikácie.

0
Počet emisií ZCP
0
Počet účtov
0
Počet pridelených LEI
Údaje ku dňu: 21.11.2022

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Už 30 rokov poskytujeme komplexné služby pre vaše cenné papiere. Registrujeme emisie cenných papierov, vedieme účty na ktorých evidujeme cenné papiere, prideľujeme kódy v súlade s medzinárodnými štandardmi či prevádzkujeme systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Činnosť vykonávame na základe povolenia udeleného v súlade s európskou legislatívou.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

IČO: 31 338 976

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 493/B

LEI kód pridelený CDCP SR, a.s.: 097900BEFH0000000217

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?