Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Politika LEI “Conformity Flag” ako riešenie v boji s online podvodmi

30.04.2024

Výbor regulátorov pre dohľad (Regulatory Oversight Committee – ROC) v marci roku 2024 stanovil nové zásady pre kvalitu záznamov spojených s prideleným LEI kódom. Tie sú spojené s vyššou transparentnosťou a lepším monitorovaním rizík.

Ide o súlad záznamov so zásadami transparentnosti, ktorý je v medzinárodnej databáze GLEIF označený príznakom “Conformity Flag”. Tento prístup umožňuje užívateľom rýchlo a efektívne posúdiť, či záznamy právnických osôb spĺňajú zásady transparentnosti, stanovené podľa nových pravidiel.

Zásady Conformity Flag vznikli ako reakcia na zápas globálnej ekonomiky s nepoznanou úrovňou podvodov spojených s identitou najmä v digitálnom priestore. Podľa Ing. Ľubomíra Demčáka, vedúceho Odb. Emisii  CDCP SR, v globálnom meradle “vysoká úroveň podvodov spôsobuje finančné škody a stratu dôvery medzi spolupracujúcimi organizáciami, najmä tými, ktoré pôsobia na viacerých trhoch a jurisdikciách.” Nedávna finančná kríza tiež preukázala potrebu jedinečnej identifikácie protistrán. “Ide najmä o ich identifikáciu vo finančných transakciách a opis prepojení medzi právnickými osobami pre účely správneho sledovania finančných rizík nielen zo strany štátnych orgánov, ale aj účastníkov trhu,” dodáva  Demčák.

Splnenie kritérií “Conformity Flag” pritom môže pre organizáciu znamenať viacero výhod. Medzi ne patrí zefektívnenie boja s finančnou kriminalitou, jednoduchšie sledovanie prepojení medzi spoločnosťami potrebných na monitorovanie trhového rizika či zlepšenie prevádzkových procesov. Ing. Demčák z CDCP SR upozorňuje na to, že spoločnosť vie splniť kritéria len v prípade, “ak je registrácia LEI aktuálna, včas obnovená, a zároveň právnická osoba nahlásila údaje o svojich priamych a konečných vzťahoch s materskými spoločnosťami alebo jeden z akceptovateľných dôvodov nenahlásenia týchto údajov.”

Umožnením bližšieho monitorovania údajov o transakciách a podporou väčšej prehľadnosti vo svojich vlastníckych štruktúrach prostredníctvom splnenia kritérií “Conformity Flag”, organizácie preukazujú svoj záväzok k dodržiavaniu transparentnosti. Svojim partnerom a iným organizáciám tiež signalizujú, že ich LEI možno použiť na spoľahlivé zefektívnenie kontrol due-diligence, prvotného overenia a iných procesov u protistrany, vďaka čomu sa s nimi ľahšie obchoduje.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?