Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Služby LEI kódu plne automaticky a prehľadne
Všetky fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú obchodnú alebo inú podnikateľskú činnosť a sú zodpovedné za transakcie s finančnými nástrojmi, majú povinnosť mať tzv. LEI kód (Legal Entity Identifier). Preto Centrálny depozitár cenných papierov SR, ktorý LEI kódy prideľuje, zriadil špecializovanú webovú stránku, ktorá automatizuje a zjednodušuje celý tento proces.
Čítať viac
CDCP SR: emitenti si neplnia zákonné povinnosti
V zmysle platnej legislatívy má každý emitent povinnosť zrušiť emisiu okamžite po jej splatení. Konkrétne to znamená, že emitent má povinnosť poslať túto informáciu Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) a požiadať ho o zrušenie registrácie emisie. Bežná prax je však taká, že emitenti si povinnosť neplnia, čo spôsobuje viaceré problémy majiteľom emisií a účastníkom CDCP SR.
Čítať viac
Inštruktážne video k overeniu existencie účtu
Čítať viac
Predošlé
Ďalšie

Novinky

Rýchle odkazy

Overenie existencie účtu pre fyzické osoby

Zoznam akcionárov listinných akcií na meno – Registrácia

Dokumenty na stiahnutie

Ak máte akékoľvek otázky k faktúre, neváhajte kliknúť

Zoznam emisií a informácie o emitentoch

Fakturácia, vymáhanie pohľadávok, výpis z účtu

0
Počet emisií ZCP
0
Počet účtov
0
Počet pridelených LEI
Údaje ku dňu: 31.05.2023

Sme tu pre Vás už 30 rokov

Už 30 rokov poskytujeme komplexné služby pre vaše cenné papiere. Registrujeme emisie cenných papierov, vedieme účty na ktorých evidujeme cenné papiere, prideľujeme kódy v súlade s medzinárodnými štandardmi či prevádzkujeme systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Činnosť vykonávame na základe povolenia udeleného v súlade s európskou legislatívou.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

IČO: 31 338 976

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 493/B

LEI kód pridelený CDCP SR, a.s.: 097900BEFH0000000217

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?