Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Emitenti cenných papierov potrebujú LEI kód
Emitenti zaknihovaných cenných papierov majú povinnosť predložiť Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) platný LEI kód.
Čítať viac
Politika LEI “Conformity Flag” ako riešenie v boji s online podvodmi
Výbor regulátorov pre dohľad (Regulatory Oversight Committee - ROC) v marci roku 2024 stanovil nové zásady pre kvalitu záznamov spojených s prideleným LEI kódom. Tie sú spojené s vyššou transparentnosťou a lepším monitorovaním rizík.
Čítať viac
Inštruktážne video k overeniu existencie účtu
Čítať viac
Predošlé
Ďalšie

Novinky

Rýchle odkazy

Overenie existencie účtu pre fyzické osoby

J.S.A. Register akcionárov

Formuláre a dokumenty pre majiteľov CP

Ak máte akékoľvek otázky k faktúre, neváhajte kliknúť

Zoznam emisií a informácie o emitentoch

Prevádzkový poriadok, Cenník a iné dokumenty

0
Počet emisií ZCP
0
Počet účtov
0
Počet pridelených LEI
Údaje ku dňu: 20.05.2024

Sme tu pre Vás už 32 rokov

Už 32 rokov poskytujeme komplexné služby pre vaše cenné papiere. Registrujeme emisie cenných papierov, vedieme účty na ktorých evidujeme cenné papiere, prideľujeme kódy v súlade s medzinárodnými štandardmi či prevádzkujeme systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Činnosť vykonávame na základe povolenia udeleného v súlade s európskou legislatívou.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

IČO: 31 338 976

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 493/B

LEI kód pridelený CDCP SR, a.s.: 097900BEFH0000000217

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?