Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov vytvára jednotný zdroj informácií pre kapitálový trh

04.12.2023

Centrálny depozitár cenných papierov SR umožňuje vytvoriť centralizovaný zdroj informácií o korporátnych udalostiach pre účastníkov kapitálového trhu. Konkrétne pre emitentov cenných papierov, investorov, sprostredkovateľov či ďalších klientov. Výhodou nového systému informovania bude nielen to, že všetky potrebné informácie budú distribuované centralizovane, k dispozícii na jednom mieste ale aj fakt, že tieto informácie budú v prípade zmeny aktualizované pre všetky zainteresované strany.

Vytvorením nového systému informovania Centrálny depozitár cenných papierov SR reaguje aj na požiadavky emitentov či investorov. „Samotní účastníci kapitálového trhu majú dlhodobo záujem o centralizovaný zdroj informácií o korporátnych udalostiach, keďže takýto zdroj na trhu  chýba,“ hovorí na margo myšlienky Ľubomír Demčák, vedúci odboru Emisií CDCP.

Vo voľne prístupnom zozname budú môcť emitenti či majitelia cenných papierov nájsť všetky potrebné informácie. Konkrétne ide o oznámenia o zvolaní valných zhromaždení firiem emitujúcich akcie, ale aj informácie o schôdzach majiteľov dlhopisov. „Možnosť zverejňovať informácie majú nielen emitenti, ktorým táto oznamovacia povinnosť vyplýva zo zákona, ale aj emitenti, ktorí nemajú akcie obchodované na regulovanom trhu, ako aj emitenti dlhopisov, ktorí nemajú zákonnú povinnosť informovať depozitár o schôdzach majiteľov“ upresňuje Ľ. Demčák. Okrem toho, že informácie sú takto dostupné na jednom mieste, na webovej stránke, CDCP tieto informácie posiela priamo zo svojho systému účastníkom, ktorí majú cenné papiere z predmetných emisií registrované na účtoch. Účastníci potom zabezpečujú šírenie týchto informácií svojim klientom.

Okrem informácií o valných zhromaždeniach, či schôdzach majiteľov dlhopisov centrálny depozitár zverejňuje aj emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov. V prípade emisných podmienok dlhopisov a investičných certifikátov, v súlade so zákonom o dlhopisoch má emitent povinnosť predložiť centrálnemu depozitáru emisné podmienky do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Depozitár umožňuje emitentom dlhopisov sa zmluvne dohodnúť a predložené emisné podmienky proaktívne zverejniť na webovej stránke depozitára. „Ak investor hľadá potenciálnu investíciu, na našej webovej stránke vie opäť na jednom mieste nájsť konkrétne emisné podmienky, pokiaľ si emitent zverejnenie želal. V prípade, že emitent ich aktualizuje a následne doručí CDCP, rovnako ich tam nájde.“ hovorí Ľ. Demčák. Investor, ktorý si chce vyhľadať emisné podmienky na webovej stránke CDCP, potrebuje poznať ISIN kód emisie.

Zverejňovaním informácií o konaní valných zhromaždení centrálny depozitár zaviedol do praxe požiadavky smernice o právach akcionárov tzv. „Shareholder Rights Directive II (SRD II)“, ktorá rozširuje povinnosť informovania o konaní valného zhromaždenia firiem. Konkrétne sa táto povinnosť týka všetkých firiem, ktoré vydali zaknihované akcie a tieto sú verejne obchodovateľné na burze. Cieľom smernice je ochrana práv majiteľov akcií, so zameraním hlavne na malých investorov.

„Privítame, ak si emitenti aj investori zvyknú na náš jednotný systém informovania o korporátnych udalostiach, ale aj na CDCP ako zdroj informácií o emisných podmienkach dlhopisov a investičných certifikátov. Vnímame to totiž ako príležitosť vytvoriť profesionálny centralizovaný zdroj informácií, ktorý bude prospešný pre všetkých účastníkov kapitálového trhu,“ dodáva Ľ. Demčák.

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?