Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Oznam pre emitentov zaknihovaných CP

13.02.2024

Vážení klienti,

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) si dovoľuje informovať svojich klientov, že v súlade s novelou NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/2845 z 13. decembra 2023, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o disciplínu pri vyrovnaní, cezhraničné poskytovanie služieb, spoluprácu v oblasti dohľadu, poskytovanie vedľajších služieb bankového typu a požiadavky na centrálne depozitáre cenných papierov tretích krajín, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 236/2012, s účinnosťou od 15. marca 2024 bude vyžadovať od všetkých emitentov zaknihovaných cenných papierov, aby získali platný identifikátor právnickej osoby (LEI) a postúpili ho CDCP pri podaní akejkoľvek požiadavky na službu.

Doposiaľ CDCP vyžadoval predloženie platného LEI kódu len od emitentov pri registrácii nových emisií zaknihovaných CP. CDCP zároveň klientov upozorňuje na potrebu pravidelnej obnovy LEI kódu (raz ročne), pretože CDCP nebude môcť považovať LEI kód s vypršanou platnosťou (stav LAPSED) za platný.

V zmysle nariadenia, platný LEI kód bude využívaný ako identifikátor emitenta v záznamoch, ktoré centrálny depozitár vedie o poskytnutých službách a vykonaných činnostiach v súlade s požiadavkami nariadenia. LEI kód používajú aj európski regulátori pre dohľad nad správnym reportovaním spoločností poskytujúcich finančné služby a na agregáciu údajov z viacerých trhov.

Subjekty, ktoré majú povinnosť používať LEI kód, alebo majú záujem o pridelenie LEI kódu z iného dôvodu, môžu podať žiadosť CDCP prostredníctvom špecializovanej webovej stránky lei.cdcp.sk. Webová stránka prehľadným spôsobom poskytuje klientom informácie a služby týkajúce sa pridelenia a správy kódov LEI (lei.cdcp.sk). Všetky služby CDCP pre LEI kódy sú poskytované plne elektronicky prostredníctvom uvedenej webovej stránky. 

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?