Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Silný impulz pre kapitálový trh na Slovensku

23.02.2024

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Po nedávnom vstupe na burzu v Prahe sa firma Gevorkyan rozhodla pre podobný krok aj na Slovensku. Pre bratislavskú burzu to bude znamenať zvýšenie atraktivity a likvidity trhu. Firma Gevorkyan zároveň môže byť inšpiráciou a povzbudením pre ďalšie spoločnosti vstúpiť na burzu a využiť tak kapitálový trh pre svoj rast a rozvoj.

 Podľa Burzy cenných papierov v Bratislave znamená vstup Gevorkyanu významný míľnik pre slovenský kapitálový trh. „Na burzu vstupuje po dlhom čase úspešná slovenská spoločnosť s akciami,hovorí Lukáš Bonko, generálny riaditeľ BCPB. „Očakávame že to bude mať pozitívny vplyv na celkovú atraktivitu a likviditu trhu, keďže pridávame do portfólia investorov novú a potenciálne atraktívnu investičnú príležitosť.

Gevorkyan môže byť aj významnou inšpiráciou  či  motiváciou pre iné spoločnosti,  ktoré uvažujú nad získaním kapitálu pre svoj rozvoj. „Vstup na kapitálový trh cez burzu prináša vyššiu mieru slobody pre firmu ako v prípade financovania cez tradičné spôsoby, akým je bankový úver, hovorí Lukáš Bonko.

„Transparentnosť, zodpovednosť voči investorom a využitie burzy môže viesť k zvýšenej dôvere, viditeľnosti firmy na trhu a medzi obchodnými partnermi, lepším podmienkam financovania a v konečnom dôsledku k rastu firmy.

Emitovanie cenných papierov verzus bankový úver

Podľa BCPB emitovanie cenných papierov ponúka spoločnostiam prístup k širšiemu spektru investičného kapitálu za potenciálne výhodnejších podmienok ako sú tradičné bankové úvery. Tento spôsob financovania umožňuje firmám lepšie štruktúrovať svoje kapitálové požiadavky a zároveň posilňuje ich profil a reputáciu. „V porovnaní s inými formami financovania, môže byť emitovanie cenných papierov menej náročné na cash flow spoločnosti, keďže v prípade akcií nie je potrebné kapitál vrátiť a v prípade dlhopisov, je možné nastaviť si vhodné načasovanie splatenia istiny a kupónu, vysvetľuje Lukáš Bonko.

Alternatívne spôsoby získavania financií pre firmy sa líšia podľa potrieb a štádia rozvoja spoločnosti. Emitovanie cenných papierov na verejných trhoch, ako sú akcie a dlhopisy, sú často výhodné pre väčšie, stabilnejšie spoločnosti, ktoré hľadajú prístup k širšiemu spektru investorov a chcú zvýšiť svoju viditeľnosť na trhu. Nie je však neobvyklé, ak si financovanie cez kapitálové trhy zvolia aj menšie rastové spoločnosti, ak majú zaujímavý príbeh a realistický biznis plán. „Financovanie cez kapitálové trhy a burzu umožňuje spoločnostiam získať významné množstvo kapitálu bez potreby splácať úver alebo poskytovať prísne záruky. Plusy zahŕňajú potenciál na získanie kapitálu na expanziu, diverzifikáciu vlastníckej štruktúry a zlepšenie korporátneho imidžu. Medzi riziká patrí vyššia miera regulácie, ktorá je však citeľná najmä v úvode, a taktiež možný tlak na krátkodobé výsledky zo strany akcionárov,vysvetľuje Lukáš Bonko, generálny riaditeľ BCPB.

 Kapitálový trh na Slovensku

Záujem o financovanie cez kapitálové trhy na Slovensku za uplynulých 5 rokov narástol, kým v roku 2020 mala BCPB 71 emisií podnikových dlhopisov, tak v roku 2023 to bolo už 85 emisií. Celková trhová kapitalizácia dlhopisov v roku 2020 bola vo výške 55,12mld. EUR a v roku 2023 dosiahla hodnotu 73,38 mld. EUR.  Trhová kapitalizácia na regulovanom voľnom trhu v roku 2020 bola vo výške 8,236 mld. EUR a v roku 2023 narástla na 11,6 mld.EUR. Na regulovaný voľný trh sú umiestňované okrem iného aj podnikové dlhopisy. „Ukazuje to nielen na rast záujmu zo strany firiem, ale aj na to, že slovenský investor hľadá príležitosti investovať doma, do projektov a firiem, ktoré pozná a sú mu blízke. Ak ostane domáci kapitál na Slovensku, má to však aj širšie prínosy, zrýchľuje sa rast HDP a aj zamestnanosť a neodchádza kapitál za hranice, dodáva  Lukáš Bonko.

Harmonizované služby centrálneho depozitára

Integráciu slovenského kapitálového trhu do jednotného kapitálového trhu EÚ zabezpečuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP). Naďalej tiež pokračuje v harmonizácii svojich služieb, ako napríklad výplata výnosov s európskymi štandardmi. „CDCP poskytuje emitentom služby registrácie zaknihovaných cenných papierov najmä v mene euro a zabezpečuje vyrovnanie transakcií s nimi prostredníctvom harmonizovaného systému vyrovnania Target 2-Securities, ktorý využíva väčšina centrálnych depozitárov v Európe. Emisie vydané v mene euro nemajú žiadne kurzové riziko pre investorov pochádzajúcich z krajín eurozóny a prostredníctvom prepojení, ktoré má náš centrálny depozitár s inými depozitármi sa môžu distribuovať a držať aj kdekoľvek na svete,uzavrel generálny riaditeľ CDCP Martin Wiedermann.         

Tlačová správa na stiahnutie

Zdielať:

Share on facebook
Share on linkedin

Viac príspevkov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?