Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Archív predchádzajúcich znení Prevádzkového poriadku

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – účinný od 01.02.2022

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – účinný od 01.02.2022
Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP 

Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.– účinný od 01.02.2022 
Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.– účinný od 01.02.2022 
Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti

Príloha č. 1 – Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry
účinná od 01.02.2022

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.– účinný od 01.02.2022 
Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov

Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.– účinný od 01.02.2022 
Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

účinný od 16.08.2021

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP

účinný od 16.08.2021

Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

účinný od 16.08.2021

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti

účinný od 16.08.2021

Príloha č. 1 – Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry

účinný od 16.08.2021

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov

účinný od 16.08.2021

Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou

účinný od 16.08.2021

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

účinný od 01.05.2021

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP

účinný od 01.05.2021

Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

účinný od 01.05.2021

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti

účinný od 01.05.2021

Príloha č. 1 – Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry

účinný od 01.05.2021

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov

účinný od 01.05.2021

Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou

účinný od 01.05.2021

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

účinný od 07.09.2020

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP

účinný od 07.09.2020

Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

účinný od 07.09.2020

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti

účinný od 07.09.2020

Príloha č. 1 – Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry

účinný od 07.09.2020

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov

účinný od 07.09.2020

Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou

účinný od 07.09.2020

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

účinný od 01.08.2019

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP

účinný od 01.08.2019

Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

účinný od 01.08.2019

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti

účinný od 01.08.2019

Príloha č. 1 – Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry

účinný od 01.08.2019

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov

účinný od 01.08.2019

Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou

účinný od 01.08.2019

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

účinný od 01.01.2019

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP

účinný od 01.01.2019

Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

účinný od 01.01.2019

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti

účinný od 01.01.2019

Príloha č. 1 – Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry

účinný od 01.01.2019

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov

účinný od 01.01.2019

Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou

účinný od 01.01.2019

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

účinný od 15.07.2018

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP

účinný od 15.07.2018

Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

účinný od 15.07.2018

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti

účinný od 15.07.2018

Príloha č. 1 – Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry

účinný od 15.07.2018

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov

účinný od 15.07.2018

Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k vykonávaniu služieb účastníkom ako priamo pripojenou stranou

účinný od 15.07.2018

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

účinný od 01.01.2018

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP

účinný od 01.01.2018

Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

účinný od 01.01.2018

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti

účinný od 01.01.2018

Príloha č. 1 –Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry

účinný od 01.01.2018

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov

účinný od 01.01.2018

Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

účinný od 11.09.2017, s výnimkou ustanovení čl. 1 ods. 1.5, časť III, čl. 1 ods. 1.7, časť IV, čl. 8 ods. 8.10 časť VI., ktoré nadobúdajú účinnosť dňom účinnosti povolenia podľa čl. 17 Nariadenia CSDR udeleného CDCP a výnimkou ustanovení čl. 11 a čl. 29, časť II a čl. 5 časť VII., ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2018. Informáciu o nadobudnutí účinnosti  povolenia v zmysle predchádzajúcej vety CDCP bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke.

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Komunikácia účastníka a inej trhovej infraštruktúry s informačným systémom CDCP

účinný od 11.09.2017

Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

účinný od 11.09.2017

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti

účinný od 11.09.2017

Príloha č. 1 – Preukázanie požiadaviek v súvislosti so žiadosťou o prístup účastníka/centrálneho depozitára/inej trhovej infraštruktúry

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. – Podrobnosti k určeniu kľúčových účastníkov a povinnosti kľúčových účastníkov

účinný od 11.09.2017

Prevádzkový poriadok

s účinnosťou od 3.07.2017

Vykonávací predpis č. 1 – Komunikácia účastníka s informačným systémom CDCP

s účinnosťou od 3.07.2017

Vykonávací predpis č. 2 – Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

s účinnosťou od 3.07.2017

Vykonávací predpis č. 3 – Žiadosť o prístup a proces hodnotenia kritérií účasti 

s účinnosťou od 3.07.2017

Prevádzkový poriadok

s účinnosťou od 06.02.2017 za splnenia podmienky úspešnej migrácie CDCP na platformu T2S.

Splnenie podmienky úspešnej migrácie CDCP na platformu T2S predstavuje odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti Prevádzkového poriadku. V nadväznosti na predchádzajúcu vetu Prevádzkový poriadok nadobudne účinnosť len za podmienky úspešnej migrácie CDCP na platformu T2S, pričom v prípade nesplnenia odkladacej podmienky podľa predchádzajúceho znenia, zostáva naďalej platný a účinný doterajší Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. schválený rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-003/2004/PPCD v znení jeho všetkých zmien. Splnenie odkladacej podmienky podľa tohto ustanovenia CDCP bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke.

Vykonávací predpis č. 1 – Komunikácia účastníka s informačným systémom CDCP

s účinnosťou od 06.02.2017

Vykonávací predpis č. 2 – Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup

s účinnosťou od 06.02.2017

Prevádzkový poriadok

s účinnosťou od 06.02.2017

 Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 6.9.2016

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT- 10911/2016-1 zo dňa 28.09.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 05.10.2016, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 06.09.2016, ktorá nadobúda účinnosť 06.10.2016.

účinná od 6.10.2016

Prevádzkový poriadok

účinný od 16.1.2016

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 16.12.2015

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT- 14744/2015-1 zo dňa 11.1.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.1.2016, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 16.12.2015, ktorá nadobúda účinnosť 16.1.2016.

účinný od 16.1.2016

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku – Formuláre používané pri požiadavkách na služby CDCP

účinný od 1.1.2016

Vykonávací predpis č. 6 k Prevádzkovému poriadku – Používanie SWIFT správ

účinný of 1.1.2016

Prevádzkový poriadok

účinný od 1.10.2015

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2015

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-10110/2015-1 zo dňa 21.9.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.9.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2015, ktorá nadobúda účinnosť 1.10.2015.

účinná od1.10.2015

Prevádzkový poriadok – pracovná verzia

účinný od 4.7.2015

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-7311/2015-1 zo dňa 1.7.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 3.7.2015, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 22.6.2015, ktorá nadobúda účinnosť 4.7.2015.

účinný od 4.7.2015

Prevádzkový poriadok – pracovná verzia

účinná od 20.6.2016

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 21.5.2015

účinná od 20.6.2016

 Prevádzkový poriadok – pracovná verzia

platný od 9.10.2014

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9427/2014 zo dňa 23.9.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 8.10.2014, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 19.8.2014, ktorá nadobúda účinnosť 9.10. 2014.

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30.7.2014

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-8142/2014 zo dňa 20.8.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 5.9.2014, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30.7.2014, ktorá nadobúda účinnosť 6.9. 2014 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa zmeny termínu vyrovnania z T+3 na T+2.

Pozn.:
Ustanovenia týkajúce sa zmeny termínu vyrovnania z T+3 na T+2 nadobudli účinnosť 6.10.2014.

Informácia o zmene týkajucej sa dokladov prikladaných k príkazu na registráciu vzniku/zmeny/zániku zmluvného záložného práva.

Prevádzkový poriadok – pracovná verzia

platný od 13.7.2013

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 4.6.2013

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-6522/2013 zo dňa 21.6.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 12.7.2013, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 4.6.2013, ktorá nadobúda účinnosť 13.7.2013.

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku – Podmienky spracovania údajov v CDCP

účinný od 1.12.2012

Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku – Podrobnosti postupu CDCP a účastníkov systému zúčtovania a vyrovnania pri zúčtovaní a vyrovnaní obchodov

účinný od 1.12.2012

Vykonávací predpis č. 6 k Prevádzkovému poriadku – Používanie SWIFT správ

účinný od 1.12.2012

Prevádzkový poriadok – pracovná verzia

platné od 27.9.2012

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 24. 08. 2012

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-9389/2012 zo dňa 20.9.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 26.9.2012, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 24.8.2012, ktorá nadobúda účinnosť 27.9.2012.

Vykonávací predpis č. 5 k Prevádzkovému poriadku – Špecifikácie finančnej stránky vyrovania v platnobnom systéme TARGET2-SK

účinný do 31. 12. 2011

Prevádzkový poriadok – pracovná verzia

platné od 30.12.2011

Vykonávací predpis č. 1 k Prevádzkovému poriadku – Podmienky spracovania údajov v CDCP

platné od 30.11.2011

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 25. 11. 2011

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-13167/2011 zo dňa 20.12.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 29.12.2011, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 25.11.2011, ktorá nadobúda účinnosť 30.12.2011.

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 26. 10. 2011

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-12383/2011 zo dňa 28.11.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 20.12.2011, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 26.10.2011, ktorá nadobúda účinnosť 21.12.2011.

Prevádzkový poriadok – pracovná verzia

platné od 1.1.2011

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 29. 06. 2010

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: ODT-8605-1-/2010 zo dňa 22.7.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 10.8.2010, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 29.6.2010, ktorá nadobúda účinnosť 19.10.2010.

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 27. 05. 2010

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: OPK-7273-1/2010 zo dňa 28.6.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 17.7.2010, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 27.5.2010, ktorá nadobúda účinnosť 18.7.2010.

Prevádzkový poriadok – úplne znenie

platné od 1.1.2010

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30. 11. 2009

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: OPK-17452-1/2009 zo dňa 29.12.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 30.12.2009, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30.11.2009, ktorá nadobúda účinnosť 31.12.2009.
zverejnené dňa 31. 12. 2009

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 27. 2. 2009

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: OPK-3897-1/2009 zo dňa 14.5.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 4.6.2009, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 27.2.2009, ktorá nadobúda účinnosť 29.8.2009
zverejnené dňa 31. 8. 2009

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 29. 5. 2009

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: OPK-9020-1/2009 zo dňa 15.7.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 8.8.2009, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 29.5.2009, ktorá nadobúda účinnosť 9.8.2009
zverejnené dňa 17. 8. 2009

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30. 1. 2009

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: OPK-2158-1/2009 zo dňa 5.3.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 18.3.2009, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30.1. 2009, ktorá nadobúda účinnosť 19. 3. 2009
zverejnené dňa 25. 3. 2009

Prevádzkový poriadok v znení Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 30. 1. 2009

zverejnené dňa 25. 3. 2009

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 5. 11. 2008

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: OPK-17102-1/2008 zo dňa 10.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 12.12.2008, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 5.11. 2008, ktorá nadobúda účinnosť 13. 12. 2008
zverejnené dňa 17. 12. 2008

Prevádzkový poriadok v znení Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 5. 11. 2008

zverejnené dňa 17. 12. 2008

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 17. 7. 2008

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: OPK-11300/2008 zo dňa 20.8.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 26.8.2008, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 17. 7. 2008, ktorá nadobúda účinnosť 27. 8. 2008
zverejnené dňa 26. 8. 2008

Prevádzkový poriadok v znení Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 17. 7. 2008

zverejnené dňa 26. 8. 2008

Dodatok č. 1 k Vykonávaciemu predpisu č. 3 Prevádzkového poriadku

účinný od 17.7.2008

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30. 10. 2007

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: OPK-3137/2007-PLP zo dňa 18.12.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 18.12.2007, bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30. 10. 2007, ktorá nadobúda účinnosť 19. 12. 2007 s výnimkou ustanovení týkajúcich sa držiteľského účtu a ustanovenia čl. 2, časti IV. – Osobitné a záverečné ustanovenia.Pozn.:
Ustanovenia čl. 2, časti IV. – Osobitné a záverečné ustanovenia nadobudli účinnosť 31. 12. 2007 a ustanovenia týkajúce sa držiteľského účtu nadobudli účinnosť 1. 5. 2008.
zverejnené dňa 19. 12. 2007

Prevádzkový poriadok v znení Zmeny Prevádzkového poriadku zo dňa 30. 10. 2007

zverejnené dňa 19. 12. 2007

Vykonávací predpis č. 4 k Prevádzkovému poriadku – Technické podmienky komunikácie, spôsob a postup pri nahlasovaní a odstraňovaní porúch APV

účinný od 1.10.2007

Zmena v Prevádzkovom poriadku zo dňa 23.05.2007

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: UDK-1442-2007-PLP zo dňa 26.6.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňom 28.6.2007, bola schválená Zmena v Prevádzkovom poriadku zo dňa 23.5.2007, ktorá nadobúda účinnosť 1. 7. 2007.
účinnosť od 1. 7. 2007.

Prevádzkový poriadok v znení platnom od 1.7.2007

zverejnené dňa 28. 6. 2007

Vykonávací predpis č. 3 k Prevádzkovému poriadku – Formuláre používané pri požiadavkách na služby CDCP

účinný od 26. 2. 2007

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 27.12.2006

Rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo: UDK-004/2007PPCD zo dňa 26.1.2007 bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 27.12.2006, ktorá nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie sa stalo právoplatné a vykonateľné dňom 30.1.2007.
zverejnené dňa 30. 1. 2007

Vykonávací predpis č. 2 k Prevádzkovému poriadku – Technická špecifikácie k SW

účinný od 30. 1. 2007

Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30.10.2006

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. 0DK- 003/2006/PPCD zo dňa 27.11.2006 bola schválená Zmena Prevádzkového poriadku zo dňa 30.10.2006. Uvedené rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 29.11.2006.
zverejnené dňa 29. 11. 2006

Pracovná verzia kompletného znenia Prevádzkového poriadku

stav k 02.11.2006
zverejnené dňa 29. 11. 2006

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že v súvislosti so Zmenou Prevádzkového poriadku zo dňa 31.7.2006, ktorá bola schválená Rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. UDK 002/2006/PPCD zo dňa 31.8.2006, právoplatného a vykonateľného dňa 5.9.2006 bol Uznesením predstavenstva č. 131/2006 dňa 5.9.2006 zrušený Výbor pre členstvo a zrušený jeho štatút.
zverejnené dňa 20. 9. 2006

Pracovná verzia kompletného znenia Prevádzkového poriadku

zo dňa 31.7.2006

Zmena Prevádzkového poriadku

zo dňa 31. 7. 2006
platná a účinná od 5. 9. 2006

Plné znenie Prevádzkového poriadku – pracovná verzia

zo dňa 19. 7. 2006

Prevádzkový poriadok CDCP SR, a.s. – pracovná verzia

z 31. 5. 2006

Zmena Prevádzkového poriadku

zo dňa 23. 12. 2005 v znení zmien zo dňa 6. 3. 2006 platná a účinná od 27. 3. 2006 vrátane

Zmena Prevádzkového poriadku

zo dňa 17. 5. 2005 v znení zmien zo dňa 14. 6. 2005 a dňa 24. 6. 2005

Zmena Prevádzkového poriadku

zo dňa 21. 7. 2004 v znení zmien zo dňa 10. 9. 2004

Prevádzkový poriadok CDCP SR

v znení zmien zo dňa 10. 9. 2004 právoplatnosť a vykonateľnosť nadobudol 17. 9. 2004

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?