Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Výpis z registra záložných práv

Fyzická alebo právnická osoba môže CDCP požiadať o výpis z registra záložných práv prostredníctvom riadne vyplneného formulára F10C v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Vyhotovenie výpisu z registra záložných práv spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Informáciu o záložnom práve registrovanom v registri záložných práv v CDCP si môžete vyhľadať aj priamo na webe CDCP.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?