Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Registrácia zániku zabezpečovacieho prevodu

Zabezpečovací prevod CP zaniká registráciou zániku v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov k CP.

Osoba podľa § 50 ods. 5 zákona je povinná bezodkladne po vzniku dôvodu zániku zabezpečovacieho prevodu registrovaného v CDCP, podať príkaz na registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu prostredníctvom riadne vyplneného formulára F11B v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Služba sa poskytuje výlučne osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia.

Podanie príkazu ako aj registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?