Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Zmena registrácie zabezpečovacieho prevodu

Zabezpečovací prevod sa mení registráciou zmeny zabezpečovacieho prevodu v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov k CP.

Osoba podľa § 50 ods. 4 zákona je povinná bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o zabezpečovacom prevode registrovanom v CDCP, podať príkaz na zmenu v registrácii zabezpečovacieho prevodu prostredníctvom riadne vyplneného formulára F11A v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Služba sa poskytuje výlučne osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia.

Podanie príkazu ako aj zmenu v registrácii zabezpečovacieho prevodu spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?