Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 11.06.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 12.06.2024 18:25

ISIN 880000001862
Krátky názov CP (FISN) ZEAINVENTa.s./OrdinaryShare Free
Dlhý názov CP ZEAINVENT a.s.
CFI ESXUFR
Menovitá hodnota 1 000
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 0
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 20.07.2000
Dátum registrácie 19.07.2000
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 12.07.2001
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta ZEAINVENT a.s.
IČO emitenta 31416187
Sídlo emitenta Trstínska 3, 91752 Trnava, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?