Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.09.2023 23:11

Informácie o emisii k dátumu: 24.09.2023 15:27

ISIN 880000002613
Krátky názov CP (FISN) SLOVENSKECUKROV/OrdinaryShare Free
Dlhý názov CP SLOVENSKE CUKROVARY, a.s.
CFI ESXUFR
Menovitá hodnota 200
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 600 000
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na meno
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov nie je obchodovaná na burze cenných papierov
Dátum emisie 20.11.2000
Dátum registrácie 19.10.2000
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 18.08.2005
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta SLOVENSKÉ CUKROVARY, a.s.
IČO emitenta 31568386
Sídlo emitenta Cukrovarská 3, 97921 Rimavská Sobota, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?