Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 23.04.2024 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 24.04.2024 18:57

ISIN CS0005059955
Krátky názov CP (FISN) ZliSEZKro/BRSH VTG FPD EUR33,19
Dlhý názov CP Zlievaren SEZ Krompachy As
CFI ESVUFB
Menovitá hodnota 33,19
Mena denominácie EUR
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 15 289
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 15 289
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 29.03.1993
Dátum registrácie 29.03.1993
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 20.06.2023
Emitentský depozitár CSDSSKBAXXX
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta Zlievareň SEZ Krompachy A.s.
IČO emitenta 31651283
Sídlo emitenta Hornadská 1, 05342 Krompachy, SK
LEI emitenta 097900BGMJ0000059997

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?