Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

Informácie o emisiiDátum a čas zverejnenia: 01.06.2023 21:01

Informácie o emisii k dátumu: 02.06.2023 01:47

ISIN CS0005066158
Krátky názov CP (FISN) OBAL/ordinary share
Dlhý názov CP OBAL - Vogel AND Noot as
CFI ESXUFB
Menovitá hodnota 1 000
Mena denominácie SKK
Vyrovnanie v jednotke Kusy
Minimálne množstvo* 1
Minimálny násobok* 1
Celkové množstvo CP pre ISIN* 0
Množstvo CP na účtoch* 0
Množstvo vrátených CP* 0
Forma CP Na doručiteľa
Druh CP akcia kmeňová
Podoba CP Zaknihované cenné papiere
Právo emisie Prevoditeľnosť bez obmedzenia
Verejná obchodovateľnosť emisie Emisia cenných papierov je obchodovaná na voľnom trhu burzy cenných papierov
Dátum emisie 01.07.1992
Dátum registrácie 01.07.1992
Dátum splatnosti/vyrovnania
Dátum zrušenia 24.08.1995
Emitentský depozitár
Štát emisie SK
Pozastavenie práva nakladať s emisiou

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke „Vyrovnanie v jednotke“ v detaile emisie.

Názov emitenta OBAL - Vogel & Noot a.s.
IČO emitenta 31416373
Sídlo emitenta Slovanská 1417/18, 91501 Nové Mesto nad Váhom, SK
LEI emitenta

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?